Danmark under den kolde krig

Ejbybunkeren

Ejbybunkeren i Vestvolden ved Rødovre blev taget i brug som kommandocentral for Københavns Luftforsvar i 1954. Fra det store operationsrum var der forbindelse til radarstationerne i Skovhuse ved Vordingborg og Multebjerg i Gribskov, der overvågede luftrummet, og til kanon- og missilbatterierne i en ring omkring København. Desuden havde man forbindelse til det samlede luftforsvars kommandocentral i Karup.

I 1950’erne var Københavns Luftforsvar baseret på 90 mm luftværnskanoner med radarstyring, som Hæren havde modtaget i 1951 som en del af den amerikanske våbenhjælp. Disse kanoner blev dog hurtigt forældede på grund af udviklingen af hurtige jetfly. I 1960 blev kanonerne derfor afløst af NIKE-luftværnsmissiler, som kunne anvende både konventionelle og atomare sprænghoveder. NIKE-missilerne var rettet mod fjendtlige luftangreb fra stor højde og kunne også anvendes som langtrækkende jord-til-jord missil. I 1964-65 blev NIKE-missilbatterierne suppleret af HAWK-missilbatterier rettet mod lavtgående fjendtlige fly.

Københavns Luftforsvar blev i 1950’erne varetaget af Hæren, men efter indførelsen af NIKE-missilerne blev opgaven i juli 1962 overflyttet til Flyvevåbnet. Kommandocentralen i Ejbybunkeren blev til Flyverdetachement 530 (senere Eskadrille 530) og NIKE-eskadrillerne i “Luftværnsgruppen” fik nummer 531-5341.

Ejbybunkeren blev nedlagt som kommandocentral for Københavns Luftforsvar i 1971, da dens funktion blev integreret i et nyt NATO kontrol- og varslingssystem (NADGE-systemet), som blev koordineret fra Flydevåbnets Sector Operations Central i Vedbæk bunkeren nord for København. Luftforsvaret af København var gennem hele perioden på fem-minutters beredskab og kunne indsættes straks ved et angreb. Operationsrummet var bemandet med officerer, teknikere og luftværnslotter, hvis opgave var spejlvendt på en stor gennemsigtig plade at angive, hvor de fjendtlige fly befandt sig.

Den 1.300 m2 store Ejbybunker blev efter 1971 brugt af Forsvaret til forskellige andre formål indtil 2004. I 1980’erne og 1990’erne var den indrettet som militært kommunikationscenter med store computere, der blev brugt til fortrolig militær kommunikation i Forsvarets Integrerede Kommunikationssystem (FIKS). Derudover var Ejbybunkeren udpeget som krigshovedkvarter for de militære myndigheder (Militærregion VI), der skulle lede forsvaret af København og Nordsjælland.

I 2012 åbnede Ejbybunkeren for offentligheden som en del af Oplevelsescenter Vestvolden i forbindelse med revitaliseringen af Københavns Befæstning. Hovedattraktionen i bunkeren er rollespillet “Mission Kold Krig”, som tager udgangspunkt i Cubakrisen, og hvor valget står mellem forhandling eller atomkrig.

Ejbybunkeren og Københavns luftforsvar er en af Kulturstyrelsens 25 fortællinger om den kolde krigs bygninger og anlæg i Danmark.

Læs mere om NIKE- og HAWK-missilbatterierne på fortress-scandinavia.dk og nyluftvet.dk.

Kilder og litteratur

Thomas Tram Pedersen og Martin Jespersen: Københavns luftforsvar. Ejbybunkeren og luftværnsmissilerne på Stevns, i Morten Stenak, Thomas Tram Pedersen, Peer Henrik Hansen og Martin Jespersen (red.): Kold Krig – 33 fortællinger om den kolde krigs bygninger og anlæg i Danmark, Færøerne og Grønland, København: Kulturstyrelsen 2014.

Hans A. Schrøder: Det danske flyvevåben, København: Tøjhusmuseet 2001.

www.vestvolden.dk

Noter

1. Schrøder (2001: 41) og www.nyluftvet.dk.

© koldkrig-online.dk marts 2016