Danmark under den kolde krig

Regan Vest og Regan Øst

Regeringsanlæg Vestdanmark (Regan Vest) er et bunkeranlæg i Rold Skov, mens Regeringsanlæg Østdanmark (Regan Øst) er en samlebetegnelse for to bunkeranlæg i Nordsjælland: BOC1 (Beredskabs Operations Center 1) i Krogenberg Hegn ved Gurre og BOC2 ved Hellebæk.

Regeringsanlæggene blev bygget for at kunne fungere som arbejdsplads for kongehuset, regeringen og dele af centraladministrationen i tilfælde af et truende militært angreb på Danmark. Her kunne landets vigtigste politiske og administrative funktioner føres videre som led i totalforsvaret. Den operative krigsførelse skulle dog foregå fra NATOs krigshovedkvarterer og ikke fra regeringsanlæggene, der er civile anlæg.

Det første regeringsanlæg (BOC1) blev bygget i statsskoven Krogenberg Hegn ved Gurre i årene 1958-61. Indtil da havde regeringen kun haft nogle beskyttede lokaler i kælderen under Christiansborg og i en lille bunker ved Nyboder Skole i København. BOC1 var en nedgravet bunker på ca. 670 m2 i to etager med plads til 80 personer. Hvis kodeordet “Forbered Spectrum” blev givet, skulle de i forvejen udpegede ministre og embedsmænd evakueres til denne bunker. Bunkeren havde kun plads til en lille del af centraladministration, og resten af embedsmændene måtte derfor opholde sig i ubeskyttede bygninger i nærheden. Efter opførelsen af BOC2 ved Hellebæk blev BOC1 mindre vigtig som regeringsanlæg, og bunkeren blev senere anvendt af televæsenet til kommunikationsudstyr mv. i forbindelse med beredskabet og samarbejdet i NATO. BOC1 blev lukket permanent ned og forseglet i 20141.

Efter beslutningen om at bygge BOC1 mente regeringen, at det var vigtigt også at have et regeringsanlæg længere væk fra den forsvarslinje ved Østersøen, som det var hensigten at forsvare. Desuden mente Forsvaret, at regeringen burde flytte til Jylland i tilfælde af krig for at være nær ved den militære ledelse. Derfor blev det 5.500 m2 store Regeringsanlæg Vestdanmark (Regan Vest) opført i Rold Skov i årene 1963-68. For at beskytte anlægget bedst muligt mod atomvåben er det opført 50-60 m under en stødabsorberende kalkbakke og med et slags dobbeltskrog, som kan modstå kraftige rystelser. Med ca. 150 rum anbragt i to ringe er der plads til 350 personer. Anlægget har egen vand- og elforsyning, hospital, kommunikationscentral, radiostudie, mødefaciliteter og cafeteria. Regan Vest har i årenes løb været anvendt til stabsøvelser, hvor man trænede samarbejdet mellem de forskellige civile og militære instanser, men ellers har anlægget ikke været i brug. I 2003 blev Regan Vest taget ud af operationel drift, og ved beredskabsforliget i november 2012 blev det taget ud af det stående beredskab2. Anlægget blev fredet i 2014 og skal efter planen åbne som en del af Nordjyllands Historiske Museum i 2020.

Det tredje regeringsanlæg (BOC2) ved Hellebæk blev opført i årene 1971-77 for at få mere plads i en bunker nær ved København og for at have et alternativ til Regan Vest, hvis det ene regeringsanlæg skulle blive sat ud af funktion. Dette anlæg er på 4.500 m2, og det har nogenlunde de samme funktioner som Regan Vest. Anlægget er stadig i brug og blev bl.a. gjort klar i dagene efter 11. september 2001 og i forbindelse med FNs COP15 klimakonference i december 20093.

Fra midten af 1970’erne lagde regeringen i øvrigt mere vægt på, at den politiske krisestyring op til udbruddet af en krig måtte foregå i København, bl.a. for at undgå at give befolkningen det indtryk, at “regeringen flygter” inden krigen var brudt ud. Indtil et krigsudbrud skulle Udenrigsministeriets krisestyringscenter på Christiansborg (fra 1980 på Asiatisk Plads) tjene som sæde for landets politiske ledelse4.

Regan Vest er en af Kulturstyrelsens 25 fortællinger om den kolde krigs bygninger og anlæg i Danmark.

Rebildcentret viser en udstilling om Regan Vest og den kolde krig. På billederne nedenfor er nogle smagsprøver fra udstillingen.

Læs mere på www.reganvest.dk og Nordjyllands Historiske Museums hjemmeside. Se billeder og tv-indslag i TV2 Nord om Regan Vest.

Artikel i Politiken 4. januar 2015 om BOC2.

Kilder og litteratur

Jensen, Bent: Ulve, får og vogtere – Den Kolde Krig i Danmark 1945-1991, København: Gyldendal 2014.

Pedersen, Poul Holt & Karsten Pedersen: Danmarks dybeste hemmelighed – REGAN VEST – regeringens og kongehusets atombunker, 3. udgave, Værløse: Billesø & Baltzer 2014.

Pedersen, Poul Holt: Regeringens udflytningsanlæg i Vestdanmark, Regan Vest, i Morten Stenak, Thomas Tram Pedersen, Peer Henrik Hansen & Martin Jespersen (red.): Kold Krig – 33 fortællinger om den kolde krigs bygninger og anlæg i Danmark, Færøerne og Grønland, København: Kulturstyrelsen 2014.

Petersen, Nikolaj: Europæisk og globalt engagement 1973-2003, Dansk Udenrigspolitiks Historie, bind 6, København: Gyldendal 2004.

www.nordmus.dk

Noter

1. Pedersen & Pedersen (2014: 60-69, 186 og 330-32), Pedersen (2014: 77) og Jensen (2014: Bind 2, 250-52).
2. Pedersen & Pedersen (2014) og Pedersen (2014).
3. Pedersen & Pedersen (2014: 208-22).
4. Petersen (2004: 169) og Jensen (2014: Bind 2, 256).

© Jens Perch Nielsen og koldkrig-online.dk 2017