Danmark under den kolde krig

Bernstorff bunkeren

Bernstorff Slot i Gentofte blev i august 1939 stillet til rådighed for Statens Civile Luftværn og senere Civilforsvaret. I 1953 blev der i parken til slottet bygget en bunker som Landskommando og Østre Landsdelskommandocentral for Civilforsvarsstyrelsen. I 1966 var bunkeren blevet for lille til Civilforsvarsstyrelsens opgaver i krigstid, og det blev derfor besluttet at flytte disse opgaver til en ny og større bunker i Store Dyrehave ved Hillerød.

Da bunkeren i Store Dyrehave var færdigbygget i 1971, overtog Bernstorff bunkeren i stedet opgaven som Storkøbenhavns Områdekommandocentral med at lede og koordinere civilforsvaret i Hovedstadsregionen (Civilforsvarsregion VI). Samtidig blev bunkeren udvidet, så der blev plads til dens nye funktion som overordnet fælleskommandocentral for de kommunale kommandocentraler i regionen, bl.a. Frederiksberg Kommandocentral.

Hvis Danmark var blevet angrebet under den kolde krig, skulle Civilregionen, Civilforsvaret, Politiet og en række andre myndigheder (i alt ca. 120 mand) samles i bunkeren og koordinere civilsamfundets videreførelse i Hovedstadsregionen og bl.a. holde styr på evakueringer, hospitaler og gravpladser. Det var en stor opgave, bl.a. fordi en evakuering (eller selvevakuering) af områdets befolkning ville være vanskelig at gennemføre.

Bunkeren er udstyret med gassluse og afvaskningsrum, vagtrum, kontorer og stabsrum samt opholdsrum, maskinrum, signalrum og det særlige kryptorum, som man skulle være sikkerhedsgodkendt for at have adgang til. Den har et internt rørpostsystem, som dækker det meste af bunkeren.

I dag er bunkeren på 1.035 m2 ombygget til musikbunker, og et lokale er indrettet som koldkrigsrum.

Bernstorff bunkeren og Storkøbenhavns civile beredskab er en af Kulturstyrelsens 25 fortællinger om den kolde krigs bygninger og anlæg i Danmark.

Læs mere på reganvest.dk 

Film om bunkeren.

Kilder og litteratur

Civilforsvarsstyrelsen: 40 års civilforsvar 1938-1978, København: Civilforsvarsstyrelsen 1978.

Mette Henriksen: Rørpostsystem, kryptorum og paddehatteskyer, artikel på kulturarv.dk

Poul Holt Pedersen og Karsten Pedersen: Danmarks dybeste hemmelighed – REGAN VEST – regeringens og kongehusets atombunker, 3. udgave, Værløse: Billesø og Baltzer 2014.

Poul Holt Pedersen: Storkøbenhavns civile beredskab, i Morten Stenak, Thomas Tram Pedersen, Peer Henrik Hansen og Martin Jespersen (red.): Kold Krig – 33 fortællinger om den kolde krigs bygninger og anlæg i Danmark, Færøerne og Grønland, København: Kulturstyrelsen 2014.

Poul Holt Pedersen: Bernstorffbunkeren, i Jysk Koldkrigs Forenings Medlemsblad, nr. 3/december 2014.

www.reganvest.dk

© koldkrig-online.dk maj 2016