Danmark under den kolde krig

Bernstorff bunkeren

Bernstorff Slot i Gentofte blev i 1939 stillet til rådighed for Statens Civile Luftværn som luftværnsskole for civilforsvaret1. I 1953 byggede Civilforsvarsstyrelsen en bunker i parken ved slottet for styrelsens Landskommando og Østre Landsdelskommando. Denne bunker blev efterhånden for lille til Civilforsvarsstyrelsens opgaver i krigstid, og derfor blev det i 1966 besluttet at flytte disse opgaver til en ny og større bunker i Store Dyrehave ved Hillerød2.

Da bunkeren i Store Dyrehave var færdigbygget i 1971, overtog Bernstorff bunkeren i stedet opgaven som Storkøbenhavns Områdekommandocentral med at lede og koordinere civilforsvaret i Hovedstadsregionen (Civilforsvarsregion VI og Civilforsvaret for Storkøbenhavn). Samtidig blev bunkeren udvidet, så der blev plads til denne nye funktion som overordnet kommandocentral for de mange kommunale kommandocentraler i regionen, bl.a. Frederiksberg Kommandocentral3.

Hvis Danmark var blevet angrebet under den kolde krig, skulle Civilforsvaret, Politiet og en række andre statslige og kommunale myndigheder (i alt ca. 120 mand) samles i bunkeren og koordinere det civile samfunds videreførelse i regionen og bl.a. holde styr på evakueringer, hospitaler og gravpladser. Det var en stor opgave, bl.a. fordi en evakuering (eller selvevakuering) af områdets befolkning ville være vanskelig at gennemføre.

Bunkeren er udstyret med gassluse og afvaskningsrum, vagtrum, kontorer og stabsrum samt opholdsrum, maskinrum, signalrum og det særlige kryptorum, som man skulle være sikkerhedsgodkendt for at have adgang til. Den har et internt rørpostsystem, som dækker det meste af bunkeren.

I dag er bunkeren på 1.035 m2 overdraget til Gentofte Kommune, og den blev i 2013 ombygget til musikbunker. Et lokale er indrettet som koldkrigsrum.

Bernstorff bunkeren og Storkøbenhavns civile beredskab er en af Kulturstyrelsens 25 fortællinger om den kolde krigs bygninger og anlæg i Danmark.

Læs mere på reganvest.dk.

Film om bunkeren.

Kilder og litteratur

Bogø, Dines: Bernstorff Bunkeren, artikel på www.lokalhistorier.dk

Civilforsvarsstyrelsen: 40 års civilforsvar 1938-1978, København: Civilforsvarsstyrelsen 1978.

Henriksen, Mette: Bernstorffbunkeren, artikel på danskkulturarv.dk

Pedersen, Poul Holt & Karsten Pedersen: Danmarks dybeste hemmelighed – REGAN VEST – regeringens og kongehusets atombunker, 3. udgave, Værløse: Billesø & Baltzer 2014.

Pedersen, Poul Holt: Storkøbenhavns civile beredskab, i Morten Stenak, Thomas Tram Pedersen, Peer Henrik Hansen & Martin Jespersen (red.): Kold Krig – 33 fortællinger om den kolde krigs bygninger og anlæg i Danmark, Færøerne og Grønland, København: Kulturstyrelsen 2014.

Pedersen, Poul Holt: Bernstorffbunkeren, i Jysk Koldkrigs Forenings Medlemsblad, Årg. 2, nr. 3 (december 2014), s. 16-19.

www.reganvest.dk

Noter

1. Civilforsvarsstyrelsen (1978: 8-9).
2. Pedersen & Pedersen (2014: 245).
3. Pedersen & Pedersen (2014: 245-46).

© Jens Perch Nielsen og koldkrig-online.dk 2017