Danmark under den kolde krig

Dansk Koldkrigsmuseum

Dansk Koldkrigsmuseum i Bryrup syd for Silkeborg fokuserer på Civilforsvaret og det civile beredskab under den kolde krig, bl.a. hvad almindelige mennesker skulle gøre, og hvordan myndighederne ville informere befolkningen i tilfælde af krig. En afdeling på museet viser, hvordan et privat beskyttelsesrum skulle udrustes efter anvisningerne i Statsministeriets pjece “Hvis krigen kommer” fra 1962. Der er også udstillinger om de offentlige beskyttelsesrum, om Civilforsvarets indkvartering af hjemløse og evakuerede, samt om virksomhedernes bedriftværn mv.

Museet drives for private midler med frivillig arbejdskraft og har sin egen støtteforening.

Læs mere på museets facebook-side og museets hjemmeside.

Kilder og litteratur

Dansk Koldkrigsmuseum – i billeder, i Jysk Koldkrigs Forenings Medlemsblad, Årg. 4, nr. 7 (december 2016), s. 4-5.

© Jens Perch Nielsen og koldkrig-online.dk 2017