Danmark under Den Kolde Krig

NATO

North Atlantic Treaty Organization (NATO) blev oprettet ved en forsvarstraktat i april 19491. Efter Koreakrigens udbrud i juni 1950 organiserede NATO et fælles kommandosystem for forsvaret af Vesteuropa under ledelse af en amerikansk øverstkommanderende Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) med hovedkvarteret Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE). SHAPE lå i begyndelsen ved Paris, men blev i 1967 flyttet til Mons i Belgien i forbindelse med Frankrigs udtræden af NATOs militære organisation.

Danmark hørte sammen med Norge og Slesvig-Holsten under NATOs Nordkommando (AFNE, AFNORTH) i Kolsås ved Oslo2. AFNORTH blev fra oprettelsen i 1951 ledet af en britisk admiral eller general (CINCNORTH) og havde i begyndelsen 4 underliggende kommandoer3:

  • Allied Land Forces Denmark (COMLANDENMARK) i København4
  • Allied Land Forces Norway (COMLANDNORWAY) i Oslo
  • Allied Air Forces Northern Europe (COMAIRNORTH) i Oslo
  • Allied Naval Forces Northern Europe (COMNAVNORTH) i Oslo.

Efter Enhedskommandoens oprettelse i 1962 blev NATOs Nordkommando omorganiseret og fik tre kommandoer under sig:

Enhedskommandoen BALTAP i Karup havde dansk chef (COMBALTAP) og fire underliggende kommandoer5:

  • Allied Land Forces Schleswig-Holstein and Jutland (COMLANDJUT) i Rendsborg
  • Allied Land Forces Zealand (COMLANDZEALAND) i København, fra 1978 i Ringsted
  • Allied Air Forces Baltic Approaches (COMAIRBALTAP) i Karup
  • Allied Naval Forces Baltic Approaches (COMNAVBALTAP) i Kiel-Holtenau, fra 1976 i Karup.

I 1951 fastlagde Rigsdagen reglerne for den politiske kontrol med overgangen fra national dansk kommando til NATOs kommandosystem samt for tildelingen af de operative danske styrker til NATOs øverstkommanderende SACEUR i tilfælde af krig. Fra oktober 1967 blev COMBALTAP tillige chef for Forsvarets Operative Styrker (FOS), en national dansk post som den danske forsvarschef i en krisesituation kunne overdrage den operative ledelse af de danske styrker til for at sikre en mere smidig overgang til NATOs kommandosystem (“2-hatte-systemet”)6.

Enhedskommandoen havde i mange år krigshovedkvarter (WHQ BALTAP) i den store Bunker 1137 i Karup. I 1985 fik den sit eget krigshovedkvarter i en 5.500 m2 tre etagers atomsikret bunker (Bunker 7) i Finderup nord for Karup.

NATOs Nordkommando i Kolsås lukkede i 1994. Enhedskommandoen BALTAP i Karup lukkede i 2004.

Færøerne og Grønland hørte under NATOs Atlanterhavskommando (SACLANT) i Norfolk, Virginia, USA.

Enhedskommandoens krigshovedkvarter i Finderup er en af Kulturstyrelsens 25 fortællinger om Den Kolde Krigs bygninger og anlæg i Danmark. Læs artikel om lukningen af Finderup bunkeren. Se Forsvarskanalens video om Finderup bunkeren.

Kilder og litteratur

Forsvarskommandoen: Ved forenede kræfter, Forsvarets øverste militære ledelse, Forsvarschefsembedets og forsvarets udvikling 1950-2000, Vedbæk: Forsvarskommandoen 2000.

Ove Høegh-Guldberg Hoff (red.): Safeguarding Security in the Baltic Approaches, 1962-2002, Karup: Public Information Office Joint Headquarters NORTHEAST 2003.

Thomas Tram Pedersen: NATOs krigshovedkvarter i Danmark, i Morten Stenak, Thomas Tram Pedersen, Peer Henrik Hansen og Martin Jespersen (red.): Kold Krig – 33 fortællinger om Den Kolde Krigs bygninger og anlæg i Danmark, Færøerne og Grønland, København: Kulturstyrelsen 2014.

Rolf Tamnes (red.): NATOs Nordkommando, Kommandospørsmålet på nordflanken – utviklingen i to formative perioder, IFS Info 4/2001.

Udenrigsministeriet: Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, Fremstilling (bind I), København: Udenrigsministeriet 1968.

A.C.B. Vegger: Slesvig-Holsten fra 1945 til 1962 – En beskrivelse af de militære forhold i Slesvig-Holsten fra 5. maj 1945 til etablering af “Enhedskommandoen for den sydlige del af NATO’s Nordregion” den 1. juli 1962, 2. udgave, Viborg 1985.

Noter

1. Se også siden Danmarks vej ind i Atlantpagten (NATO) 1949. Atlantpagten skiftede i 1950 navn til NATO (North Atlantic Treaty Organization). Denne webside anvender for nemheds skyld NATO som betegnelse for Atlantpagten.
2. Hovedkvarteret for NATOs Nordkommando lå de første år i Voksenkollen hospits, men flyttede i 1954 til Kolsås.
3. Forsvarskommandoen (2000: 86-87).
4. I september 1959 blev der etableret et krigshovedkvarter for COMLANDENMARK i kælderen under Viborg Kasernes administrationsbygning, jf. Vegger (1985: 111).
5. Forsvarskommandoen (2000: 106-8).
6. Udenrigsministeriet (1968: 77-81) og Forsvarskommandoen (2000: 125-27).

© Jens Perch Nielsen og koldkrig-online.dk 2016