Danmark under den kolde krig

NATO

North Atlantic Treaty Organization (NATO) blev oprettet i april 1949. Efter Koreakrigens udbrud i juni 1950 organiserede NATO et fælles kommandosystem for forsvaret af Vesteuropa under ledelse af Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) og med hovedkvarteret Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE). SHAPE lå i begyndelsen ved Paris, men blev i 1967 flyttet til Mons i Belgien i forbindelse med Frankrigs udtræden af NATOs militære organisation.

Danmark hørte sammen med Norge og Slesvig-Holsten under NATOs Nordkommando (AFNORTH) i Kolsås ved Oslo. AFNORTH blev fra oprettelsen i 1951 ledet af en britisk admiral eller general (CINCNORTH) og havde i begyndelsen 4 underliggende kommandoer1:

 • Allied Land Forces Denmark (COMLANDENMARK) i København
 • Allied Land Forces Norway (COMLANDNORWAY) i Oslo
 • Allied Air Forces Northern Europe (COMAIRNORTH) i Oslo
 • Allied Naval Forces Northern Europe (COMNAVNORTH) i Oslo.

Efter Enhedskommandoens oprettelse i 1962 blev NATOs Nordkommando omorganiseret og fik tre kommandoer under sig:

 • Allied Forces Baltic Approaches (BALTAP) med hovedkvarter i Karup
 • Allied Command South Norway (SONOR) med hovedkvarter i Stavanger
 • Allied Command North Norway (NON) med hovedkvarter i Bodø.

Enhedskommandoen BALTAP i Karup havde dansk chef (COMBALTAP) og fire underliggende kommandoer2:

 • Allied Land Forces Schleswig-Holstein and Jutland (COMLANDJUT) i Rendsborg
 • Allied Land Forces Zealand (COMLANDZEALAND) i København, fra 1978 i Ringsted
 • Allied Air Forces Baltic Approaches (COMAIRBALTAP) i Karup
 • Allied Naval Forces Baltic Approaches (COMNAVBALTAP) i Kiel-Holtenau, fra 1976 i Karup.

Fra oktober 1967 var COMBALTAP tillige chef for Forsvarets Operative Styrker (FOS), en national dansk post som den danske forsvarschef i en krisesituation kunne overdrage den operative ledelse af danske styrker til for at sikre en mere smidig overgang til NATOs kommandosystem (“2-hatte-systemet”)3.

Enhedskommandoen havde i mange år krigshovedkvarter (WHQ BALTAP) i den store Bunker 1137 i Karup, men fik i 1985 eget krigshovedkvarter i en 5.500 m2 tre etagers atomsikret bunker (Bunker 7) i Finderup nord for Karup.

NATOs Nordkommando i Kolsås lukkede i 1994. NATOs Enhedskommando BALTAP i Karup lukkede i 2004.

Færøerne og Grønland hørte under NATOs Atlanterhavskommando (SACLANT) i Norfolk, Virginia, USA.

Enhedskommandoens krigshovedkvarter i Finderup er en af Kulturstyrelsens 25 fortællinger om den kolde krigs bygninger og anlæg i Danmark. Læs artikel om lukningen af Finderup bunkeren. Se Forsvarskanalens video om Finderup bunkeren.

Kilder og litteratur

Forsvarskommandoen: Ved forenede kræfter, Forsvarets øverste militære ledelse, Forsvarschefsembedets og forsvarets udvikling 1950-2000, Vedbæk: Forsvarskommandoen 2000.

Ove Høegh-Guldberg Hoff (red.): Safeguarding Security in the Baltic Approaches, 1962-2002, Karup: Public Information Office Joint Headquarters NORTHEAST 2003.

Thomas Tram Pedersen: NATOs krigshovedkvarter i Danmark, i Morten Stenak, Thomas Tram Pedersen, Peer Henrik Hansen og Martin Jespersen (red.): Kold Krig – 33 fortællinger om den kolde krigs bygninger og anlæg i Danmark, Færøerne og Grønland, København: Kulturstyrelsen 2014.

Rolf Tamnes (red.): NATOs Nordkommando, Kommandospørsmålet på nordflanken – utviklingen i to formative perioder, IFS Info 4/2001.

Noter

1. Forsvarskommandoen 2000, s. 86-87.
2. Forsvarskommandoen 2000, s. 106-8.
3. Forsvarskommandoen 2000, s. 125-27.

© koldkrig-online.dk november 2016