Danmark under den kolde krig

NATO

North Atlantic Treaty Organization (NATO) blev oprettet i april 1949. Efter Koreakrigens udbrud i juni 1950 organiserede NATO et fælles kommandosystem for forsvaret af Vesteuropa under ledelse af en amerikansk øverstkommanderende Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) med hovedkvarteret Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE). SHAPE lå i begyndelsen ved Paris, men blev i 1967 flyttet til Mons i Belgien i forbindelse med Frankrigs udtræden af NATOs militære organisation.

Danmark hørte sammen med Norge og Slesvig-Holsten under NATOs Nordkommando (AFNORTH) i Kolsås ved Oslo1. AFNORTH blev fra oprettelsen i 1951 ledet af en britisk admiral eller general (CINCNORTH) og havde i begyndelsen 4 underliggende kommandoer2:

  • Allied Land Forces Denmark (COMLANDENMARK) i København
  • Allied Land Forces Norway (COMLANDNORWAY) i Oslo
  • Allied Air Forces Northern Europe (COMAIRNORTH) i Oslo
  • Allied Naval Forces Northern Europe (COMNAVNORTH) i Oslo.

Efter Enhedskommandoens oprettelse i 1962 blev NATOs Nordkommando omorganiseret og fik tre kommandoer under sig:

Enhedskommandoen BALTAP i Karup havde dansk chef (COMBALTAP) og fire underliggende kommandoer3:

  • Allied Land Forces Schleswig-Holstein and Jutland (COMLANDJUT) i Rendsborg
  • Allied Land Forces Zealand (COMLANDZEALAND) i København, fra 1978 i Ringsted
  • Allied Air Forces Baltic Approaches (COMAIRBALTAP) i Karup
  • Allied Naval Forces Baltic Approaches (COMNAVBALTAP) i Kiel-Holtenau, fra 1976 i Karup.

Fra oktober 1967 var COMBALTAP tillige chef for Forsvarets Operative Styrker (FOS), en national dansk post som den danske forsvarschef i en krisesituation kunne overdrage den operative ledelse af danske styrker til for at sikre en mere smidig overgang til NATOs kommandosystem (“2-hatte-systemet”)4.

Enhedskommandoen havde i mange år krigshovedkvarter (WHQ BALTAP) i den store Bunker 1137 i Karup, men i 1985 fik den eget krigshovedkvarter i en 5.500 m2 tre etagers atomsikret bunker (Bunker 7) i Finderup nord for Karup.

NATOs Nordkommando i Kolsås lukkede i 1994. Enhedskommandoen BALTAP i Karup lukkede i 2004.

Færøerne og Grønland hørte under NATOs Atlanterhavskommando (SACLANT) i Norfolk, Virginia, USA.

Enhedskommandoens krigshovedkvarter i Finderup er en af Kulturstyrelsens 25 fortællinger om den kolde krigs bygninger og anlæg i Danmark. Læs artikel om lukningen af Finderup bunkeren. Se Forsvarskanalens video om Finderup bunkeren.

Kilder og litteratur

Forsvarskommandoen: Ved forenede kræfter, Forsvarets øverste militære ledelse, Forsvarschefsembedets og forsvarets udvikling 1950-2000, Vedbæk: Forsvarskommandoen 2000.

Ove Høegh-Guldberg Hoff (red.): Safeguarding Security in the Baltic Approaches, 1962-2002, Karup: Public Information Office Joint Headquarters NORTHEAST 2003.

Thomas Tram Pedersen: NATOs krigshovedkvarter i Danmark, i Morten Stenak, Thomas Tram Pedersen, Peer Henrik Hansen og Martin Jespersen (red.): Kold Krig – 33 fortællinger om den kolde krigs bygninger og anlæg i Danmark, Færøerne og Grønland, København: Kulturstyrelsen 2014.

Rolf Tamnes (red.): NATOs Nordkommando, Kommandospørsmålet på nordflanken – utviklingen i to formative perioder, IFS Info 4/2001.

Noter

1. Hovedkvarteret for NATOs Nordkommando lå de første år i Voksenkollen, men flyttede i 1954 til Kolsås.
2. Forsvarskommandoen (2000: 86-87).
3. Forsvarskommandoen (2000: 106-8).
4. Forsvarskommandoen (2000: 125-27).

© koldkrig-online.dk november 2016