Danmark under Den Kolde Krig

Litteratur

Læs anmeldelser af bøger om Danmark under Den Kolde Krig.

Oversigt over litteratur om Danmark under Den Kolde Krig

Peter Bogason: Søværnet under den kolde krig – Politik, strategi og taktik, København: Snorres Forlag 2016

Svend Aage Christensen: Marskalstaven. Der er ikke nogen bombe, der var ikke nogen bombe, og de ledte ikke efter nogen bombe, DIIS Report 2009:18, København: DIIS 2009 (den danske version findes fra side 127)

Jesper Clemmensen: Flugtrute Østersøen – historien om “den usynlige mur” mellem DDR og Danmark under den kolde krig, København: Gyldendal 2012

Michael H. Clemmesen: Udviklingen i Danmarks forsvarsdoktrin fra 1945 til 1969, Rapport til det XX. nordiske historikermøde i Reykjavik 1987, i Militärhistorisk Tidsskrift 1987, s. 7-81

Michael H. Clemmesen: Koldkrigsudredningen og Danmark i Den Kolde Krig, København: Forsvarsakademiet 2005

Michael H. Clemmesen: Dansk militærhistorie om Den kolde Krig. Et essay om begrænsninger og specielle vilkår. Bidrag til Nordisk Militærhistorikermøde 9.-11. november 2007 i Stockholm

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS): Danmark under den kolde krig – Den sikkerhedspolitiske situation 1945-1991, København: DIIS 2005           Oversigt over debatten efter DIIS-rapportens offentliggørelse

Det baltiske initiativ og netværk: Perioden med den Kolde Krig. Beretninger fra landene omkring Østersøen. Mennesker, historiske steder, museer, København: Det Baltiske Initiativ og Netværk 2011

Rosanna Farbøl: Koldkrigere, medløbere og røde lejesvende – Kampen om historien, København: Gad 2017

Forsvarets Efterretningstjeneste: FE 1967 – 2017: Fra militær varslingstjeneste til udenrigsefterretningstjeneste, København: Forsvarets Efterretningstjeneste 2017

Forsvarskommandoen: Forsvarets rolle, Vedbæk: Forsvarskommandoen 1987

Peer Henrik Hansen: Knytnæven mod øst – Langelandsfort – fra kampanlæg til national seværdighed, Rudkøbing: Øhavsmuseets forlag 2013

Peer Henrik Hansen, Thomas Tram Pedersen og Morten Stenak: Den Kolde Krigs anlæg, København: Kulturstyrelsen 2013

Peer Henrik Hansen og Martin Jespersen (red.): Kold krig på museum – Historier om kanoner, spioner og hverdagsliv, s. 44-61, Rudkøbing: Langelands Museum 2019

Sigurd Hess: Geschichte des Kalten Krieges, www.sigurd-hess.de

Jacob Hornemann: Bornholm mellem Øst og Vest – En udenrigspolitisk dokumentation af Bornholms stilling op til og under de sovjetiske befrielsestroppers ophold på Bornholm 1945-1946 og under den kolde krig, Rønne: Bornholms Tidendes Forlag 2006

Bent Jensen: Ulve, får og vogtere – Den Kolde Krig i Danmark 1945-1991, København: Gyldendal 2014

Jens Fog Jensen, Inge Bisgaard og Jens Heinrich: Anlæg fra Den Kolde Krig i Grønland, Grønlands Nationalmuseum og Arkiv samt SILA Arktisk Center ved Etnografisk Samling Nationalmuseet 2013

Karl Christian Lammers: Danmark og DDR under den kolde krig, Arbejderhistorie, nr. 4/2006

John T. Lauridsen, Thorsten Borring Olesen, Rasmus Mariager, Poul Villaume (red.): Den Kolde Krig og Danmark – Gads leksikon, København: Gad 2011

Kristine Midtgaard: Hospitalsskibet ”Jutlandia” – historien bag symbolet på dansk humanitær bistand, www.historie-nu.dk 2005 

Michael Märcher: Bank, bomber og beredskab – hemmelige danske nødpengesedler fra den kolde krig, i Nationalmuseets Arbejdsmark 2011, pp. 170-81, København: Nationalmuseet 2011

Jens Perch Nielsen: Socialdemokratiet og enhedskommandoen 1961, specialeopgave, Aarhus: Institut for Statskundskab 1987

Søren Nørby: Mine 42 år i søværnet – biografi om kommandør Jørgen Vilhelm Stilling, København: Marinens Bibliotek 2008

Søren Nørby og Steen Schøn: Fregatterne Peder Skram og Herluf Trolle – Flådens Flagskibe under Den Kolde Krig, København: Statens Forsvarshistoriske Museum, 2. udgave 2013

Gunnar Olsen og Svenn Storgaard: Flådens Skibe og Fartøjer 1945 – 1995, København: Marinehistoriske Skrifter 1998Retteark til Flådens Skibe og Fartøjer 1945 – 1995

Michael Boas Pedersen: Danmark under Den Kolde Krig – småstat mellem supermagter, Frederiksberg: Frydenlund 2007

Poul Holt Pedersen og Jørgen Fried Pedersen: Politiet og det civile beredskab, som en del af totalforsvaret under Den kolde krig, i Politihistorisk Selskabs Årsskrift 2011

Poul Holt Pedersen: Presseberedskabet under Den kolde krig, reganvest.dk 2014

Poul Holt Pedersen og Karsten Pedersen: Danmarks dybeste hemmelighed, REGAN VEST – regeringens og kongehusets atombunker, 3. udgave, Værløse: Billesø & Baltzer 2014

Klaus Petersen og Nils Arne Sørensen (red.): Den kolde krig på hjemmefronten, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2004

Nikolaj Petersen: Europæisk og globalt engagement 1973-2003, Dansk Udenrigspolitiks Historie, bind 6, København: Gyldendal 2004

Nikolaj Petersen: Kampen om Den Kolde Krig i dansk politik og forskning, i Historisk Tidsskrift, bind 109, hæfte 1, 2009

Nikolaj Petersen: SAC at Thule: Greenland in U.S. Polar Strategy, i Journal of Cold War Studies, Vol. 13, No. 2, Spring 2011

PET-kommissionens beretning, bind 1-16, København: Justitsministeriet 2009

Morten Stenak, Thomas Tram Pedersen, Peer Henrik Hansen og Martin Jespersen (red.): Kold Krig – 33 fortællinger om den kolde krigs bygninger og anlæg i Danmark, Færøerne og Grønland, København: Kulturstyrelsen 2014

Poul Villaume: Allieret med forbehold. Danmark, NATO og den kolde krig. En studie i dansk sikkerhedspolitik 1949-1961. København: Eirene 1995

Poul Villaume og Thorsten Borring Olesen: I blokopdelingens tegn 1945-1972, Dansk Udenrigspolitiks Historie, bind 5. København: Gyldendal 2005

S.C. Volden: Danske Hærordninger efter 2. Verdenskrig i nationalt og internationalt perspektiv, Karup: Hærens Operative Kommando 2007

Finn Westergaard: Fra ASTA til SKYLIGHT og GOTHAM – En beretning om Flyvevåbnets kontrol- og varslingstjeneste 1951-2007, Karup: Flyvevåbnets Historiske Samling 2008

Tom Wismann: Flådens skibe, hæfter nr. 1-14, Helsinge: Steel & Stone Publishing div. år

Tom Wismann: I paddehattens skygge – Stevnsfort 1953-2013, Helsinge: Steel & Stone Publishing 2013

Litteraturoversigten omfatter faglitterære historisk værker og artikler, som er tilgængelige på nettet, samt et udvalg af andre tilsvarende værker om Danmark under Den Kolde Krig.