Danmark under den kolde krig

Fyrskibet Gedser Rev

Fyrskibet Gedser Rev var fyrskib fra 1895–1972.

Under den kolde krig spillede fyrskibet en særlig rolle i Søværnets farvandsovervågning, fordi det lå ved indsejlingen fra Østersøen til den vigtige transitrute T (tango) gennem Storebælt og Kattegat. Fyrskibet sendte løbende sine observationer af skibe fra Warszawa-pagten via Marinestation Gedser til Langelands Marinedistrikt på Langelandsfortet, som sendte observationerne videre til Søværnets Operative Kommando (SOK) i Aarhus. Desuden blev skibene fotograferet til brug for Forsvarets Efterretningstjeneste.

Fyrskibet var samtidig placeret midt mellem DDR og Danmark. Derfor var fyrskibet målet for mange af de østtyskere, der flygtede over Østersøen på grund af Berlinmuren. Da man var klar over, at DDR fulgte med i kommunikationen fra fyrskibet, sendte fyrskibet beskeden “fyrskibet mangler vand”, når østtyske flygtninge skulle bringes i land fra fyrskibet. Læs mere i bogen “Flugtrute Østersøen”.

Fyrskibet blev påsejlet flere gange under sin lange tjenestetid. Den mest alvorlige hændelse indtraf i 1954, hvor skibet blev påsejlet fra bagbords side og sank på få minutter. Matrosen, der havde vagt og stod på udkik, nåede at varsko den øvrige besætning, der alle blev reddet. Uheldigvis blev matrosen selv slynget over bord under kollisionen og druknede.

Det 35,5 m lange fyrskib XVII på 196,96 BRT blev bygget på N.F. Hansens Værft i Odense i 1895. I 1921 fik det egen fremdrivningsmotor af mærket Vølund. Besætningen var på 7 mand: En skipper, en telegrafist, en tømmermand, en kok og tre matroser. Arbejdet var organiseret i to skiftehold, som hver havde en måneds tjeneste om bord og en måned fri. Ud over opgaven som blinkfyr og udkigsstation foretog fyrskibet meteorologiske, klimatologiske og hydrologiske observationer.

Fyrskibet blev taget ud af tjeneste i 1972 og oplagt på Flådestation Holmen. Senere blev fyrskibet flyttet til Nyhavn i København, hvor det ligger i dag. Det er nu overtaget af Nationalmuseet som museumsskib, og det har netop gennemgået en større restaurering støttet af A.P. Møllers Fond. Læs mere på Nationalmuseets hjemmeside.

Kilder og litteratur

Jesper Clemmensen: Flugtrute Østersøen – historien om “den usynlige mur” mellem DDR og Danmark under den kolde krig, København: Gyldendal 2012.

Nationalmuseets informationstavle om fyrskibet og www.natmus.dk

www.horns-rev.dk

© koldkrig-online.dk maj 2016