Litteratur

Oversigt over litteratur om Danmark under Den Kolde Krig

Margit Bech Larsen: Vejen til Danmarks sidste kystforter: Stevnsfort og Langelandsfort 1945-54, i Fra Krig og Fred, 2014/1, s. 181-235

Peter Bogason: Søværnet under den kolde krig – Politik, strategi og taktik, København: Snorres Forlag 2016

Svend Aage Christensen: Marskalstaven. Der er ikke nogen bombe, der var ikke nogen bombe, og de ledte ikke efter nogen bombe, DIIS Report 2009:18, København: DIIS 2009 (den danske version findes fra side 127)

Jesper Clemmensen: Flugtrute Østersøen – historien om “den usynlige mur” mellem DDR og Danmark under den kolde krig, København: Gyldendal 2012

Michael H. Clemmesen: Udviklingen i Danmarks forsvarsdoktrin fra 1945 til 1969, Rapport til det XX. nordiske historikermøde i Reykjavik 1987, i Militärhistorisk Tidsskrift 1987, s. 7-81

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS): Danmark under den kolde krig – Den sikkerhedspolitiske situation 1945-1991, København: DIIS 2005           Oversigt over debatten efter DIIS-rapportens offentliggørelse

Det baltiske initiativ og netværk: Perioden med den Kolde Krig. Beretninger fra landene omkring Østersøen. Mennesker, historiske steder, museer, København: Det Baltiske Initiativ og Netværk 2011

Rosanna Farbøl: Koldkrigere, medløbere og røde lejesvende – Kampen om historien, København: Gad 2017

Forsvarets Efterretningstjeneste: FE 1967 – 2017: Fra militær varslingstjeneste til udenrigsefterretningstjeneste, København: Forsvarets Efterretningstjeneste 2017

Forsvarskommandoen: Forsvarets rolle, Vedbæk: Forsvarskommandoen 1987

Peer Henrik Hansen, Thomas Tram Pedersen & Morten Stenak: Den Kolde Krigs anlæg, København: Kulturstyrelsen 2013

Peer Henrik Hansen & Martin Jespersen (red.): Kold krig på museum – Historier om kanoner, spioner og hverdagsliv, Rudkøbing: Langelands Museum 2019

Jacob Hornemann: Bornholm mellem Øst og Vest – En udenrigspolitisk dokumentation af Bornholms stilling op til og under de sovjetiske befrielsestroppers ophold på Bornholm 1945-1946 og under den kolde krig, Rønne: Bornholms Tidendes Forlag 2006

Bent Jensen: Ulve, får og vogtere – Den Kolde Krig i Danmark 1945-1991, København: Gyldendal 2014

Ulrik Vestergaard Jensen & Peer Henrik Hansen: Kold krig på skinner – DSB og dansk infrastruktur i en østtysk optik, i Jernbanehistorie, Årg. 6, nr. 1 (2018), s. 34-63

John T. Lauridsen, Thorsten Borring Olesen, Rasmus Mariager & Poul Villaume (red.): Den Kolde Krig og Danmark – Gads leksikon, København: Gad 2011

Michael Märcher: Bank, bomber og beredskab – hemmelige danske nødpengesedler fra den kolde krig, i Nationalmuseets Arbejdsmark 2011, pp. 170-81, København: Nationalmuseet 2011

Jens Perch Nielsen: Socialdemokratiet og enhedskommandoen 1961, specialeopgave, Aarhus: Institut for Statskundskab 1987

Thorsten Borring Olesen & Poul Villaume: I blokopdelingens tegn 1945-1972, Dansk Udenrigspolitiks Historie, bind 5. København: Gyldendal 2005

Gunnar Olsen & Svenn Storgaard: Flådens Skibe og Fartøjer 1945 – 1995, København: Marinehistoriske Skrifter 1998Retteark til Flådens Skibe og Fartøjer 1945 – 1995

Michael Boas Pedersen: Danmark under Den Kolde Krig – småstat mellem supermagter, Frederiksberg: Frydenlund 2007

Poul Holt Pedersen & Karsten Hvam Pedersen: Danmarks dybeste hemmelighed, REGAN VEST – regeringens og kongehusets atombunker, 4. udgave, eget forlag 2023

Klaus Petersen & Nils Arne Sørensen (red.): Den kolde krig på hjemmefronten, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2004

Nikolaj Petersen: Europæisk og globalt engagement 1973-2003, Dansk Udenrigspolitiks Historie, bind 6, København: Gyldendal 2004

Nikolaj Petersen: Kampen om Den Kolde Krig i dansk politik og forskning, i Historisk Tidsskrift, bind 109, hæfte 1, 2009

Nikolaj Petersen: SAC at Thule: Greenland in U.S. Polar Strategy, i Journal of Cold War Studies, Vol. 13, No. 2, Spring 2011

PET-kommissionens beretning, bind 1-16, København: Justitsministeriet 2009

Marianne Rostgaard & Morten Pedersen (red.): Atomangst og civilt beredskab – Forestillinger om atomkrig i Danmark 1945-1975, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag 2020

Morten Stenak, Thomas Tram Pedersen, Peer Henrik Hansen & Martin Jespersen (red.): Kold Krig – 33 fortællinger om den kolde krigs bygninger og anlæg i Danmark, Færøerne og Grønland, København: Kulturstyrelsen 2014

Udenrigsministeriet (1968): Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, bind I: Fremstilling og bind II: Bilag, København: Udenrigsministeriet 1968

Poul Villaume: Allieret med forbehold. Danmark, NATO og den kolde krig. En studie i dansk sikkerhedspolitik 1949-1961. København: Eirene 1995

Finn Westergaard: Fra ASTA til SKYLIGHT og GOTHAM – En beretning om Flyvevåbnets kontrol- og varslingstjeneste 1951-2007, Karup: Flyvevåbnets Historiske Samling 2008

Tom Wismann: Flådens skibe, hæfter nr. 1-14, Helsinge: Steel & Stone Publishing div. år

Tom Wismann: I paddehattens skygge – Stevnsfort 1953-2013, Helsinge: Steel & Stone Publishing 2013

Litteraturoversigten omfatter faglitterære historisk værker og artikler, som er tilgængelige på nettet, samt et udvalg af andre tilsvarende og væsentlige værker om Danmark under Den Kolde Krig.

Læs anmeldelser af bøger om Danmark under Den Kolde Krig.