Dokumentation

Litteratur om Danmark under Den Kolde Krig

Anmeldelser af bøger om Danmark under Den Kolde Krig

Dokumenter mv.

Bornholm under Den Kolde Krig – dokumentation

Påskekrisen 1948 – dokumentation

Danmarks vej ind i Atlantpagten (NATO) 1949 – dokumentation

Det danske nej til atomvåben 1957 – dokumentation

NATO Enhedskommandoen 1962 – dokumentation

Berlinkrisen 1961 og Danmark – dokumentation

Cubakrisen 1962 – dokumentation

Udenrigsministeriets redegørelse “Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966” fra 1968

Udenrigsministeriets redegørelse “Problemer omkring dansk sikkerhedspolitik – En redegørelse fra det sagkyndige udvalg under regeringsudvalget vedrørende Danmarks sikkerhedspolitik” (Seidenfaden-rapporten) fra 1970

Udenrigsministeriets redegørelse “Danmarks sikkerhedspolitiske situation i 1980’erne” (Dyvig-rapporten) fra 1984

DIIS-rapporten “Danmark under den kolde krig – den sikkerhedspolitiske situation 1945-1991” fra 2005

Statsministeriets pjece “Hvis krigen kommer” fra 1962

Efterretningsrapporten “Truslen mod Danmark” fra 1965

Efterretningsrapporten “Truslen mod Danmark” fra 1988

Forsvarets Flykendingsbog fra 1982

Forsvarets Skibskendingsbog fra 1978

Forsvarets Skibskendingsbog fra 1998

Forsvarets langtidsplanlægnings-serie

Forsvarskommandoens “Forsvarets rolle” fra 1987

Forsvarskommandoens “Ved forenede kræfter” fra 2000

NATOs dobbeltbeslutning om atomvåben 1979 – dokumentation (under redigering)

Se flere dokumenter på Det orlogshistoriske bibliotek, danmarkidenkoldekrig.dk, his2rie.dk og reganvest.dk

koldkrig 5