Whiskey on the Rocks

Whiskey on the RocksDen 27. oktober 1981 stødte den sovjetiske ubåd U 137 på grund blandt klipperne ved indløbet til Gåsefjorden, 15 km fra den store svenske flådebase i Karlskrona. Begivenheden blev hurtigt kendt som ‘Whiskey on the Rocks’, fordi den sovjetiske ubåd var af Whiskey-klassen i NATO’s typologi.

Siden 1981 har der været diskussion, om ubåden blev afsløret under et spiontogt, eller om det var en utilsigtet navigationsfejl, som førte til grundstødningen. Det svenske forsvar så ubåden som et synligt bevis på, at fremmede ubåde systematisk krænkede svensk territorialfarvand for at udføre spionage. Hvorimod Sovjetunionen hævdede, at grundstødningen skyldtes en navigationsfejl, fordi ubåden under sejladsen i Østersøen havde fået ødelagt antennen til det radiopejleapparat, som ubåden anvendte til at bestemme sin position.

Den sovjetiske kaptajn Vasilij Besedin var politisk officer og næstkommanderende på ubåden. Han udgav i 2009 bogen ’Inifrån U 137 – min egen berättelse’ om begivenheden. Denne bog foreligger nu på dansk med en indledning af marinehistorikeren Hans Christian Bjerg, hvor han gennemgår og analyserer de sidste 40 års diskussion om årsagen til grundstødningen. Bogen er udgivet med tilskud fra Dansk Ubådsforening.

Besedins beretning er skrevet i dagbogsform og spændende som en thriller. Vi følger ubåden fra den sejler fra den sovjetiske østersøflådes base Baltiysk ud på patrulje øst for Bornholm. Det monotone liv ombord afbrydes brat, da ubåden mister orienteringen og ender på klipperne langt inde på svensk militært område. Så følger de 10 dage, hvor Sverige var tæt på at komme i krig med Sovjetunionen, inden den uheldige ubåd blev trukket fri og kunne sejle tilbage til sin base.

Den sovjetiske ubåd var bevæbnet med torpedoer med atomsprænghoveder. Det blev afsløret af den svenske statsminister Thorbjörn Fälldin på et pressemøde den 5. november 1981, efter at svenske eksperter havde målt radioaktiv stråling ved ubådens forreste torpedorør. Oplysningen bliver bekræftet af Besedin i bogen, som også fortæller om, hvordan ubådens besætning forberedte at sprænge ubåden i luften under det ufrivillige ophold i den svenske skærgård.

Besedins beretning er et vigtigt bidrag til diskussionen om årsagen til grundstødningen for 40 år siden. Den giver samtidig et fint billede af livet ombord på en sovjetisk ubåd under Den Kolde Krig.

Bogen ’Ubåden der ramte Sverige’ kan bl.a. købes her.

© Jens Perch Nielsen og koldkrig-online.dk 2021