Bornholm – dokumentation

Bornholm var nok det sted i Danmark, som fik Den Kolde Krig tættest ind på livet. Læs mere på siden om Bornholm under Den Kolde Krig.

Udenrigsministeriet udarbejdede i 1967 et fortroligt notat om Bornholms militærpolitiske stilling set i relation til Sovjetunionen. En oversigt over det udenrigspolitiske hændelsesforløb omkring Bornholm fra 1945 til 1967.

Cand.mag. Jacob Hornemann har samlet 1077 dokumenter, især fra Udenrigsministeriet, som skildrer det historiske forløb op til og under den sovjetiske besættelse af Bornholm i 1945-46 samt de efterfølgende kontroverser med den sovjetiske regering om Bornholm under Den Kolde Krig. Materialet er udgivet i denne bog:

Jacob Hornemann: Bornholm mellem Øst og Vest – En udenrigspolitisk dokumentation af Bornholms stilling op til og under de sovjetiske befrielsestroppers ophold på Bornholm 1945-1946 og under den kolde krig, Rønne: Bornholms Tidendes Forlag 2006.

Jacob Hornemann: Den sovjetiske besættelse af Bornholm satte varige spor i dansk sikkerhedspolitik under hele den kolde krig, artikel i Bornholms Tidende og på www.danmarkidenkoldekrig.dk, 2007.

Den sovjetiske besættelse af Bornholm 1945-1946

Repræsentanter for Frihedsrådet var under et besøg i Sverige i marts 1945 i kontakt med den sovjetiske ambassade. Der opstod et rygte om, at Frihedsrådet havde aftalt med russerne, at de kunne besætte Bornholm. Rygtet nåede også via den amerikanske ambassade i Paris til Washington, som det fremgår af denne notits af 12. april 1945 af ambassaderåd Povl Bang-Jensen. Rygtet var vistnok falsk og blev aldrig bekræftet og fik heller ikke den vestallierede overkommando til at fatte interesse for Bornholm.

Da britiske tropper efter befrielsen af Danmark den 5. maj 1945 stod klar til at flyve til Bornholm og tage imod tyskernes overgivelse, ville general Eisenhower først spørge i Moskva, om det kom på tværs af russernes planer – og sendte dette telegram til Moskva den 8. maj. Russerne svarede først den 10. maj: Vi er i færd med at besætte øen Bornholm.

TV2 Bornholm tv-udsendelse fra april 2016: Da Bornholm blev bombet

TV2 Bornholm tv-udsendelse fra april 2016: Tilbageblik – da russerne rejste

DR Pressens Radioavis 16. marts 1946: Russerne forlader Bornholm

DR radioudsendelse fra 1995 om den russiske besættelse af Bornholm

DR tv-serie fra 2021 om “Bomberne over Bornholm”

Bornholm under Den Kolde Krig

TV2 Bornholm tv-udsendelse fra april 2012: Den Gådefulde Ø – Tårnet ved Dueodde

TV2 Bornholm tv-udsendelse fra april 2012: Gasmasken på Hammerknuden

TV2 Bornholm tv-udsendelse fra juli 2013: Vagthund ved jerntæppet

TV2 Bornholm tv-udsendelse fra december 2013: Vagthund ved jerntæppet – den kolde krig

TV2 Bornholm tv-udsendelse fra marts 2016: Maria Tuniszewska-Ringby om flugten over Østersøen

TV2 Bornholm tv-udsendelse fra august 2017: Poul A. Pedersen om Hjemmeværnet på Bornholm

TV2 Bornholm tv-udsendelse fra maj 2020: Jakob Seerup om Bornholm – spionernes ø

DR tv-udsendelse fra 2014: Danmarks hemmelige forsvar 4/4 om Bornholm

Journalisterne Daniel Dyrbjerg og Sune Christiani udarbejdede som led i arbejdet med en hovedopgave i 2009 en række artikler om Bornholm under Den Kolde Krig (offentliggjort i Marinehistorisk Tidsskrift 4/2013 og 1/2014):

Bornholm i bjørnens klør, bl.a. med interviews med Hans Engell, Kjeld Hillingsø, og Uffe Ellemann-Jensen.
Fjenden som flygtning om en østtysk afhopning i 1969.
Tryghed i 300 meters højde om Flyvevåbnets afvisningsberedskab.
Operation Hurricane om NATOs forsvarsplaner i Østersøen.
Faldt fjenden om halsen om gamle fjender der mødtes i 1991.

Forud for sit virke som sognepræst på Bornholm og senere på Lolland måtte Bent Christensen som de fleste andre unge mænd af sin generation aftjene sin værnepligt. Det skete i 1962 til 1964, da Bent Christensen gennemgik uddannelsen til sprogofficer og forrettede tjeneste ved Bornholms Værn. Læs hans personlige beretning om denne specielle uddannelse og de særlige forhold ved tjenesten ved Bornholms Værn.

Læs også en fyrbøders beretning om kystjageren Huitfeldts eskortering af den afhoppede polske jagerpilots MIG-jager fra Rønne til København i marts 1953.

Denne samling af dokumenter mv. stammer bl.a. fra websiden danmarkidenkoldekrig.dk. Tak til Jacob Hornemann, som har givet tilladelse til, at dokumenterne kopieres til koldkrig-online.dk.

© Jens Perch Nielsen og koldkrig-online.dk 2018