Forsvarets Efterretningstjeneste

Forsvarsstabens Efterretningsafdeling (FST-E) blev oprettet i 1950 ved en sammenlægning af Generalstabens og Marinestabens efterretningssektioner. I 1967 blev efterretningstjenesten udskilt af Forsvarsstaben og gjort til en selvstændig myndighed direkte under Forsvarsministeriet. Samtidig skiftede tjenesten navn til Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Efterretningstjenestens hovedopgave under Den Kolde Krig var at indhente informationer om Warszawapagtens aktiviteter i Østersø-området og bag “jerntæppet” mellem Øst og Vest. Den elektroniske efterretningsvirksomhed (SIGINT – signals intelligence) spillede en central rolle, fordi Danmark her kunne udnytte landets gunstige geografiske beliggenhed til at aflytte Warszawapagtens radiokommunikation. Aflytningen blev udført af Forsvarets Centralradio (FCR), som blev oprettet i 1948 under navnet Søværnets Radiotjeneste (SRT). Forsvarets Centralradio hørte under Forsvarsstaben, men førte i lang tid sit eget liv. I 1971 blev Forsvarets Centralradio underlagt FE, men først i 1983 blev den fuldt integreret i denne og omdøbt til Teknisk sektor1.

Efterretningstjenesten spillede bl.a. en rolle under Cubakrisen i 1962, hvor tjenesten bistod den amerikanske efterretningstjeneste med at observere de sovjetiske skibe med missiler og andet militært udstyr, som sejlede gennem dansk farvand på vej til Cuba.

Forsvarets Centralradio havde i begyndelsen hovedkvarter på ejendommen Vennerslund (“Villaen”) på Strandvejen nord for København, men flyttede i 1957 til det nuværende hovedkvarter Sandagergård på Sydamager. Tjenesten havde derudover lytte- og pejlestationer på Bornholm, i Gedser, Løgumkloster og Hjørring samt på Grønland.

Forsvarets Efterretningstjeneste har siden 1962 haft hovedkvarter på Kastellet i København.

Læs mere om: Lyttestationen ved Dueodde.

Kilder og litteratur

Dines Bogø: Efterretningstjenestens afdeling på Amager, artikel på sydamager.dk

Davidsen-Nielsen, Hans (2008): Spionernes krig – historien om Forsvarets Efterretningstjeneste, København: Politikens Forlag 2008.

Forsvarets Efterretningstjeneste (2017): FE 1967 – 2017: Fra militær varslingstjeneste til udenrigsefterretningstjeneste, København: Forsvarets Efterretningstjeneste 2017.

Hansen, Peer Henrik (2014): Efterretningstjenesterne og kampen i det skjulte, samt Dueodde lyttepost og den danske efterretningsindsats, i Morten Stenak, Thomas Tram Pedersen, Peer Henrik Hansen & Martin Jespersen (red.): Kold Krig – 33 fortællinger om Den Kolde Krigs bygninger og anlæg i Danmark, Færøerne og Grønland, København: Kulturstyrelsen 2014.

Petersen, Nikolaj (2011): Forsvarets Efterretningstjeneste, i John T. Lauridsen, Rasmus Mariager, Thorsten Borring Olesen & Poul Villaume (red.): Den Kolde Krig og Danmark, Gads Leksikon, København: Gad 2011.

Noter

1. Petersen (2011: 265-266).

© Jens Perch Nielsen og koldkrig-online.dk 2019