Lyttestationen ved Dueodde

Forsvarets Efterretningstjenestes lyttestation i Nordfyret ved Dueodde på Bornholm var sammen med Flyvevåbnets og Søværnets radarstation i Almindingen blandt Danmarks vigtigste bidrag til NATO under Den Kolde Krig. Disse fremskudte radar- og lyttestationer rakte langt ind i Østeuropa og transmitterede løbende værdifulde varslinger og efterretninger til det danske forsvar og resten af NATO.

Efterretningstjenestens aktiviteter på Bornholm går tilbage til 1948, hvor Søværnets Radiotjeneste begyndte at følge Sovjetunionens aktiviteter i Østersøområdet ved at aflytte radiokommunikationen mellem de militære enheder (SIGINT – signals intelligence). Den første bornholmske lyttestation (indhentningsstation) blev etableret i Aakirkeby ved hjælp af tysk materiel fra Anden Verdenskrig. Lyttestationen blev i begyndelsen af 1950’erne suppleret af en mobil enhed i form af en lastvogn med en kasse med indhentningsudstyret bagpå1.

I 1961 flyttede efterretningstjenesten ind i Nordfyret ved Dueodde og gik i gang med at opføre den første antenne. Tre år senere udvidedes aktiviteterne ved Dueodde, samtidig med at stationen i Aakirkeby blev afviklet. Det gamle fyrtårn blev forhøjet med to etager til antenner, og senere blev der opført yderligere et indhentningstårn. I 1986 blev dette tårn erstattet af et endnu højere indhentningstårn på 70 meter, som stadig dominerer anlægget2.

En af de begivenheder, hvor lyttestationen ved Dueodde viste sit værd, var i forbindelse med Warszawapagtens invasion af Tjekkoslovakiet i august 1968. Ved hjælp af den elektroniske overvågning af Warszawapagtens styrker kunne lyttestationen løbende rapportere om de usædvanlige troppebevægelser, der gik forud for invasionen. Samtidig kunne Forsvarets Efterretningstjeneste melde, at der ikke var indikationer på en trussel mod Danmark3.

Lyttestationen ved Dueodde samarbejdede med efterretningstjenestens andre lyttestationer i bl.a. Gedser for at kunne positionsbestemme radiosendere i Østeuropa ved hjælp af krydspejling4.

I 2012 blev lyttestationen ved Dueodde lukket som led i omprioriteringer i Forsvarets Efterretningstjeneste5.

Lyttestationen blev i 2015 omdannet til et museum: Bornholmertårnet.

Kilder og litteratur

Forsvarets Efterretningstjeneste: FE 1967 – 2017: Fra militær varslingstjeneste til udenrigsefterretningstjeneste, København: Forsvarets Efterretningstjeneste 2017.

Geckler, Niels & Morten Friis Jørgensen (2021): Bornholm i krig og i fred, Rønne: Hakon Holm Grafisk 2021.

Hansen, Peer Henrik: Dueodde lyttepost og den danske efterretningsindsats, i Morten Stenak, Thomas Tram Pedersen, Peer Henrik Hansen og Martin Jespersen (red.): Kold Krig – 33 fortællinger om Den Kolde Krigs bygninger og anlæg i Danmark, Færøerne og Grønland, København: Kulturstyrelsen 2014.

Kulturstyrelsen (2019): Efterretningsvæsenets lytteposter ved Dueodde og Sandagergård, artikel på slks.dk 2019.

Noter

1. Hansen (2014: 154) & Jørgensen (2021: 256-257).
2. Hansen (2014: 155) og Geckler & Jørgensen (2021: 257-258).
3. Hansen (2014: 157), fe-ddis.dk 2019 og Geckler & Jørgensen (2021: 259-260).
4. Geckler & Jørgensen (2021: 258).
5. Geckler & Jørgensen (2021: 355-356).

© Jens Perch Nielsen og koldkrig-online.dk 2021