Danmark under den kolde krig

Fregatten Peder Skram

Fregatten Peder Skram blev bygget på Helsingør Skibsværft i 1964-65. Den var en del af den amerikanske våbenhjælp og blev officielt overdraget til det danske søværn den 25. maj 1966. Den var det første danske orlogsskib i NATOs stående atlanterhavsstyrke STANAVFORLANT, og den var ligesom sit søsterskib Herluf Trolle opkaldt efter en kendt dansk søofficer.

Den 112,65 m lange fregat kunne med sine to gasturbiner skyde en fart på ca. 30 knob, og ved en prøvesejlads i 1966 nåede den op på 32,7 knob. Normalt sejlede den dog ved hjælp af sine to GM dieselmotorer på sammenlagt 4.800 hk og med en topfart på 15 knob (ca. 28 km/t). Besætningen var på 215 mand.

Fregatten havde oprindelig 4 stk. 127 mm kanoner, men blev i 1979 ombygget med Harpoon og Sea Sparrow missiler. Desuden havde den luftværnskanoner, torpedoer og dybdebomber. Fregatten kunne tillukkes helt gastæt og dermed passere gennem et radioaktivt inficeret område.

Den 6. september 1982 affyrede fregatten ved et uheld et Harpoon-missil, der traf et sommerhusområde ved Lumsås i Nordvestsjælland. Heldigvis skete der kun materiel skade.

Fregatten udgik af Flådens tal i 1990 og blev i 1992 solgt på auktion til en kreds af interesserede, som i 1995 stiftede Fonden Peder Skram for at bevare fregatten som museumsskib på Holmen i København.

I 1996 blev fregatten åbnet for publikum. Den er dermed Danmarks ældste egentlige koldkrigsmuseum. Samme år blev støtteforeningen ”Fregatten Peder Skrams Venner” oprettet. Museet drives for private midler og med frivillig arbejdskraft. Museet har billetsamarbejde med Nationalmuseets skibe på Holmen: Torpedomissilbåden Sehested og ubåden Sælen.

Læs mere om museet og om støtteforeningen.

Kilder og litteratur

Søren Nørby og Steen Schøn: Fregatterne Peder Skram og Herluf Trolle, Flådens Flagskibe under Den Kolde Krig, København: Statens Forsvarshistoriske Museum 2006.

R. Steen Steensen: Fregatterne Peder Skram og Herluf Trolle, i R. Steen Steensen (red.): Flåden gennem 475 år, København: Martins Forlag 1974.

www.pederskram.dk

© koldkrig-online.dk april 2016