Nyholms fremtid

2023 bliver året, hvor Nyholms fremtid afgøres som en del af et nyt forsvarsforlig. Skal området sælges til boliger og institutioner – eller skal det udvikle sig til et folkeligt, maritimt kulturområde, som Initiativgruppen Nyholm arbejder for. Måske betyder Ruslands aggression, at Søværnet stadig har brug for en marinestation i København som forsyningshavn og støttepunkt for NATO’s operationer i Østersøen?

Læs historien om den 330 år gamle Flådestation København og Fregatten Peder Skram fra Den Kolde Krig.

Følg med på facebook-siden Nyholms fremtid.

Dokumentation

Forsvarets webside om Nyholms bygninger og historie

Henrik Muusfeldt: Nyholm – en historisk vandring, Marinehistorisk Tidsskrift 2010

Forsvarsforliget 2018: Aftale om forsvarsområdet 2018-2023 (bl.a. om Nyholm)

Charter for Nyholm og den maritime kulturarv i Københavns havn (Initiativgruppen Nyholm 2019)

Christianshavns Lokaludvalgs ønsker til udviklingen af Nyholm

Pjece om “Nyholm – Københavns nye åndehul” (Christianshavns Lokaludvalg 2019)

Københavns Kommunes Lokalplan nr. 331 “Holmen II” (som dækker Nyholm)

Arkitektrapport fra september 2021 med anbefalinger om Nyholms fremtid

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse af 12. januar 2022 om udvidelse af fredningen af Nyholm

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse af 12. januar 2022 om udvidelse af fredningen af Nyholm – kortbilag

Københavns Kommunes svar af 17. februar 2022 om Nyholm

Forsvarsminister Morten Bødskovs svar af 29. april 2022 på et spørgsmål fra Folketinget om status for Nyholm

Medlemsforslag om Nyholm vedtaget på Københavns Borgerrepræsentations møde den 24. juni 2022

Københavns Kommunes notat af 1. marts 2023 om Dialog med grundejer om udvikling af Nyholm, Indre By

© Jens Perch Nielsen og koldkrig-online.dk 2022