Nyholms fremtid

2022 bliver året, hvor Nyholms fremtid afgøres. Skal området sælges til boliger og institutioner – eller skal det udvikle sig til et folkeligt, maritimt kulturområde, som Initiativgruppen Nyholm arbejder for. Måske betyder Ruslands aggression også, at Søværnet stadig har brug for en marinestation i København som forsyningshavn og støttepunkt for NATO’s operationer i Østersøen?

Læs historien om den 330 år gamle Flådestation København og Fregatten Peder Skram fra Den Kolde Krig.

Følg med på facebook-siden Nyholms fremtid.

Dokumentation

Forsvarets webside om Nyholms bygninger og historie

Henrik Muusfeldt: Nyholm – en historisk vandring, Marinehistorisk Tidsskrift 2010

Forsvarsforliget 2018: Aftale om forsvarsområdet 2018-2023 (bl.a. om Nyholm)

Charter for Nyholm og den maritime kulturarv i Københavns havn (Initiativgruppen Nyholm 2019)

Christianshavns Lokaludvalgs webside om Nyholm

Pjece om “Nyholm – Københavns nye åndehul” (Christianshavns Lokaludvalg 2019)

Københavns Kommunes Lokalplan nr. 331 “Holmen II” (som dækker Nyholm)

Arkitektrapport fra september 2021 med anbefalinger om Nyholms fremtid

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse af 12. januar 2022 om udvidelse af fredningen af Nyholm

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse af 12. januar 2022 om udvidelse af fredningen af Nyholm – kortbilag

Forsvarsminister Morten Bødskovs svar af 29. april 2022 på et spørgsmål fra Folketinget om status for Nyholm

Medlemsforslag om Nyholm vedtaget på Københavns Borgerrepræsentations møde den 24. juni 2022

© Jens Perch Nielsen og koldkrig-online.dk 2022