NATO-molen

En af den militære rørledning NEPS-linjens mest synlige dele er ”NATO-molen” ved Lyngsbæk i Ebeltoft Vig. Molen blev taget i brug i 1968 og havde faciliteter til ind- og udskibning af dieselolie og andre forsyninger til det danske og vesttyske søværn. Anlægget hed “Lyngsbæk Pier” og hørte under NATO’s Flådedepotadministration (NAFDEP) i Søværnet. Det omfattede også et stort underjordisk tankanlæg i Lyngsbæk samt et sømine- og ammunitionsdepot ved Dråby nord for Ebeltoft1. Samlet set er anlægget et synligt mindesmærke om det tætte samarbejde mellem det danske og det vesttyske søværn under Den Kolde Krig.

NATO-molen var lukket af for offentligheden under Den Kolde Krig, og den blev det igen i perioden 2004-14 som led i terrorsikringen af de danske havne efter den 11. september 2001. I 2012 lukkede det militære tankanlæg i Lyngsbæk, og i dag er molen åbnet for offentligheden2. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse havde planlagt at gennemføre en nedrivning af molen i 2021, men lokale lystfiskere, dykkere m.fl. arbejder for at bevare molen som et rekreativt område.

Søværnet havde også faciliteter og tankanlæg til ind- og udskibning af dieselolie i Hundested Havn og Flådestation Korsør. Begge steder var der en rørledning til et tankområde3.

Kilder og litteratur

Jacobsen, Torsten Cumberland (red.) (2002): Forsvaret i Byggeriet – Byggeriet i Forsvaret, Forsvarets Bygningstjeneste 1952-2002, København: Forsvarets Bygningstjeneste 2002.

Jagd, Palle Bolten (1984): Forsvarets Bygningstjeneste 1952-84, i Palle Bolten Jagd (red.): Danske Forsvarsanlæg i 5000 År, København: Martins Forlag 1984.

Pedersen, Casper (2021): North European Pipeline System (NEPS) er et kombineret tank- og pipeline system til opbevaring og transport af brændstof, i Dansk Koldkrigsforenings Medlemsblad, nr. 15 (december 2021), s. 15-19.

Søværnet (1991): NATO flådedepoter i Danmark i 25 år, artikel i Søværnsorientering, udgivet af SOK, nr. 4/1991, s. 9-12.

Noter:

1. Søværnet (1991: 10-11) og Århus Stiftstidende 27. marts 2008 om sømine- og ammunitionsdepotet ved Dråby.
2. TV2 Østjylland 12. juli 2014 og Århus Stiftstidende 1. november 2012.
3. Halsnæs Avis 29. oktober 2015 og Pedersen (2021: 15).

© Jens Perch Nielsen og koldkrig-online.dk 2021 (2. udgave)