Vedbæk bunkeren

Flyvevåbnets hovedkvarter bestående af Flyverkommandoen og Flyverstaben flyttede i 1952 fra Flyvestation Værløse til den nyerhvervede ejendom Henriksholm i Vedbæk nord for København. I de følgende år blev ejendommen udbygget for at kunne fungere som hovedkvarter, bl.a. med kontorbygninger og cafeteria1.

I januar 1959 blev Vedbæk bunkeren (Bunker 20) taget i brug under betegnelsen Flyverdetachement 500 (senere Eskadrille 500). Bunkeren var på 3.000 kvm fordelt på tre etager, som lå under et 1,75 m tykt skildpaddeskjold af beton2.

Vedbæk bunkeren var fra 1959 en del af Flyvevåbnets kontrol- og varslingssystem, bl.a. som uddannelses- og back up-enhed for Flyvevåbnets operationscentral i Karup. I november 1971 blev NATOs nye integrerede kontrol- og varslingssystem (NADGE-systemet) taget i brug, og Vedbæk bunkeren overtog opgaven som Sector Operations Central (SOC) fra Flyvevåbnets store Bunker 1137 i Karup. Samtidig overtog Vedbæk bunkeren en række funktioner fra Ejbybunkeren og fra radarstationerne i Skovhuse ved Vordingborg og Multebjerg i Gribskov. Bunkeren kunne nu kontrollere kampfly i luftrummet over Danmark3.

NADGE-systemet (NATO Air Defence Ground Environment) var en stor forbedring og betød bl.a., at Flyvevåbnets Sector Operations Central (SOC) gik over til computerbilleder, hvor alle spordata var samlet og løbende blev opdateret, i stedet for store manuelle plotteborde og -tavler. Samtidig kunne systemets computere anvendes til at assistere det personel, som skulle dirigere jagerflyene mod deres mål.

En af bunkerens medarbejdere, Aase Schioldan, fortæller i artiklen nedenfor om arbejdet i bunkeren under Den Kolde Krig. I løbet af 1980’erne blev NADGE-systemet udbygget, bl.a. med radarbilleder transmitteret fra NATOs AWACS-radarfly og Søværnets kystradarstationer.

Efter Den Kolde Krig blev Sektoroperationscentralen i Vedbæk nedlagt i 1994 som følge af en ny NATO kommandostruktur. Opgaven blev overført til Interim Combined Air Operations Centre 1 (ICAOC 1) i Finderup-bunkeren (Bunker 7) nord for Karup. Vedbæk bunkerens opgave var herefter at være back up for ICAOC 14.

Vedbæk bunkeren blev lukket i september 2005 som led i forsvarsforliget fra 2004. I 2015 blev bunkeren forseglet og dækket med jord. I dag er der bygget boliger i det område, hvor bunkeren lå.

Forsvarskommandoens hovedbygning

Forsvarskommandoens hovedbygning (kaldet “8-tallet”) ved siden af Vedbæk bunkeren blev taget i brug i november 1972 som en fælles overordnet kommando for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet under ledelse af forsvarschefen. Forsvaret havde allerede i 1967-69 bygget 6 lave kontorbygninger i området sydvest for hovedbygningen, som nu også blev brugt af Forsvarskommandoen. Hovedbygningen blev bl.a. indrettet med et krisestyringscenter og et aflytningssikret møderum i kælderen (kaldet “Ubåden”). I 1973 var der ca. 410 officerer og ca. 245 civile ansat i Forsvarskommandoen i Vedbæk5.

I juli 2006 flyttede Forsvarskommandoen til Holmen i København. Hovedbygningen i Vedbæk stod herefter tom og er nu revet ned til fordel for boliger.

De fleste af billederne nedenfor er taget i forbindelse med åbningen af Forsvarskommandoens hovedbygning og Vedbæk bunkeren i september 2012 som led i Golden Days festivalen 2012 om 1950’erne. Læs mere i Rudersdals kommunes pjece om Golden Days 2012.

Læs mere om Vedbæk bunkeren på www.nyluftvet.dk og www.reganvest.dk .

Vedbæk bunkeren

Kilder og litteratur

Bogø, Dines: Vedbæk – Tidl. Forsvarskommando, på www.lokalhistorier.dk

Forsvarskommandoen (2000): Ved forenede kræfter, Forsvarets øverste militære ledelse, Forsvarschefsembedets og forsvarets udvikling 1950-2000, Vedbæk: Forsvarskommandoen 2000.

Jagd, Palle Bolten (1984): Forsvarets Bygningstjeneste 1952-84, i Palle Bolten Jagd (red.): Danske Forsvarsanlæg i 5000 År, København: Martins Forlag 1984.

Schrøder, Hans A. (2001): Det danske flyvevåben, København: Tøjhusmuseet 2001.

Westergaard, Finn (2008): Fra ASTA til SKYLIGHT og GOTHAM – En beretning om Flyvevåbnets kontrol- og varslingstjeneste 1951-2007, Karup: Flyvevåbnets Historiske Samling 2008.

www.nyluftvet.dk

www.reganvest.dk

Noter

1. Schrøder (2001: 22) og Jagd (1984: 217).
2. Vestergaard (2008: 30) og www.reganvest.dk.
3. Schrøder (2001: 42 og 45-46) og Vestergaard (2008: 30).
4. Vestergaard (2008: 31).
5. Forsvarskommandoen (2000: 138) og Jagd (1984: 217).

© Jens Perch Nielsen og koldkrig-online.dk 2019