Odense Bunkermuseum

Odense Bunkermuseum har til huse i Odense kommunes kommandocentral på Kragsbjergsvej 99 i Odense. Kommandocentralen er i dag omdannet til et museum med fokus på Civilforsvaret og det civile beredskab under Den Kolde Krig.

Bunkeren er opført i 1953-54 og var oprindelig på ca. 300 m2. I 1989-90 blev kommandocentralen udvidet til sammenlagt ca. 450 m2 ved at sammenbygge bunkeren med en del af kælderen under det nærliggende vandrehjem Kragsbjerggård.

Kommandocentralens centrale rum er det auditorielignende stabsrum, hvor borgmester, udvalgsformænd, forsyningschefer, civilforsvar og politi i en krise eller krigssituation kunne følge udviklingen på et stort kort over kommunen og træffe de nødvendige beslutninger om det civile beredskab og forsvar. Ved siden af stabsrummet ligger et signalrum, hvor de ansatte kunne kommunikere med omverdenen ved hjælp af sikrede telefonlinjer, radio og ordonnanser. Desuden har kommandocentralen egen kantine, teknik- og soverum mv.

Til at melde om brande og andre skader i byen havde kommandocentralen indrettet observationsposter på toppen af en FAF-silo, et højhus på Bregnevej og i Skt. Knud Kirkes tårn.

Kommandocentralen var forberedt til 30 dages ophold i isolation og havde egen el- og vandforsyning. Indtil udvidelsen i 1990 havde den en kapacitet på 30-35 ansatte og efter udvidelsen på ca. 70 ansatte. Den var i funktion indtil juli 2008.

Odense Bunkermuseum åbnede i juni 2013. Museet drives for private midler med frivillig arbejdskraft. Ud over udstillingen om Civilforsvaret og det civile beredskab har museet andre udstillinger om forholdene under Den Kolde Krig.

Odense kommunes kommandocentral var underlagt Civilforsvarsregion IV, som havde kommandocentral i en bunker på Sejerskovvej i Hunderupskoven i Odense. Denne bunker blev etableret i 1956 og senere udvidet til mere end det dobbelte, så den blev på 527 m2. Civilforsvarsregionen koordinerede Civilforsvarets arbejde på Fyn og kunne bl.a. udsende ordrer om varsling og evakuering til de kommunale kommandocentraler. Dens bunker på Sejerskovvej i Odense blev i 2012 ryddet for inventar og i 2013 solgt til virksomheden IT-Hotellet som datacenter. Derudover var der en bunker under Korup Skole i Odense til civilregionen og politiregionen.

Læs mere på Odense Bunkermuseums webside.

Kilder og litteratur

Kulturstyrelsen (2019): Kommandocentraler i Odense, Skanderborg og Hadsund, artikel på slks.dk 2019.

Pedersen, Poul Holt (2014): Kommunale kommandocentraler i Skanderborg, Odense og Hadsund, i Morten Stenak, Thomas Tram Pedersen, Peer Henrik Hansen & Martin Jespersen (red.): Kold Krig – 33 fortællinger om Den Kolde Krigs bygninger og anlæg i Danmark, Færøerne og Grønland, København: Kulturstyrelsen 2014.

© Jens Perch Nielsen og koldkrig-online.dk 2019