Bernstorff bunkeren

Bernstorff Slot i Gentofte blev i 1939 stillet til rådighed for Statens Civile Luftværn som luftværnsskole og kontor. Slottet fungerede under hele Den Kolde Krig som uddannelsessted for Civilforsvaret1.

I 1953 byggede Civilforsvarsstyrelsen en bunker i parken ved slottet for styrelsens Landskommando og Østre Landsdelskommando. Denne bunker blev efterhånden for lille til Civilforsvarsstyrelsens opgaver i krigstid, og derfor blev det i 1966 besluttet at flytte disse opgaver til en ny og større bunker i Store Dyrehave ved Hillerød2.

Da bunkeren i Store Dyrehave var færdigbygget i 1971, overtog Bernstorff bunkeren i stedet opgaven som Storkøbenhavns Områdekommandocentral med at lede og koordinere civilforsvaret i Hovedstadsregionen (Civilforsvarsregion VI og Civilforsvaret for Storkøbenhavn). Samtidig blev bunkeren udvidet, så der blev plads til denne nye funktion som overordnet kommandocentral for de mange kommunale kommandocentraler i regionen, bl.a. Frederiksberg Kommandocentral3.

Hvis Danmark var blevet angrebet under Den Kolde Krig, skulle Civilforsvaret, Politiet og en række andre statslige og kommunale myndigheder (ca. 120 personer) samles i bunkeren og koordinere det civile samfunds videreførelse i regionen, herunder holde styr på evakueringer, hospitaler og gravpladser. Det var en stor opgave, bl.a. fordi en evakuering (eller selvevakuering) af områdets befolkning ville være vanskelig at gennemføre.

Bunkeren på 1.035 kvm var den største regionale kommandocentral i Danmark. Den var udstyret med gassluse, afvaskningsrum, vagtrum, kontorer og stabsrum samt opholdsrum, maskinrum, signalrum og det særlige kryptorum, som man skulle være sikkerhedsgodkendt for at have adgang til. Den havde et internt rørpostsystem, som dækkede det meste af bunkeren. Bunkeren havde stort set ingen sovefaciliteter.

Efter Tjernobyl-ulykken i 1986 blev bunkeren også operativt hovedkvarter for atomberedskabet i Danmark4.

I dag er bunkeren overdraget til Gentofte Kommune, og den blev i 2013 ombygget til musikbunker. Et lokale er indrettet som koldkrigsrum.

Se film om bunkeren og læs mere på reganvest.dk.

Kilder og litteratur

Bogø, Dines: Bernstorff Bunkeren, artikel på www.lokalhistorier.dk.

Civilforsvarsstyrelsen (1978): 40 års civilforsvar 1938-1978, København: Civilforsvarsstyrelsen 1978.

Henriksen, Mette: Bernstorffbunkeren, artikel på danskkulturarv.dk.

Kulturstyrelsen (2019): Storkøbenhavns civile beredskab, artikel på slks.dk 2019.

Pedersen, Poul Holt & Karsten Pedersen (2014): Danmarks dybeste hemmelighed – REGAN VEST – regeringens og kongehusets atombunker, 3. udgave, Værløse: Billesø & Baltzer 2014.

Pedersen, Poul Holt (2014): Storkøbenhavns civile beredskab, i Morten Stenak, Thomas Tram Pedersen, Peer Henrik Hansen & Martin Jespersen (red.): Kold Krig – 33 fortællinger om Den Kolde Krigs bygninger og anlæg i Danmark, Færøerne og Grønland, København: Kulturstyrelsen 2014.

Pedersen, Poul Holt (2014): Bernstorffbunkeren, i Jysk Koldkrigs Forenings Medlemsblad, Årg. 2, nr. 3 (december 2014), s. 16-19.

Noter

1. Civilforsvarsstyrelsen (1978: 8-9).
2. Pedersen & Pedersen (2014: 245).
3. Pedersen & Pedersen (2014: 245-46).
4. Oplysning fra tidligere operativ chef i Beredskabsstyrelsen Jørgen Holst Hansen.

© Jens Perch Nielsen og koldkrig-online.dk 2023