Hangar 46 – Værløse

Nationalmuseet åbnede sine magasiner i Hangar 46 på Flyvestation Værløse den 5. juni 2016. I magasinerne er der udstillet materiel fra Hæren og Flyvevåbnet, som Nationalmuseet (Krigsmuseet) har bevaret. Billederne nedenfor er taget på åbningsdagen.

Hangar 46 har været lukket siden 2019. Læs mere på Nationalmuseets hjemmeside.

Kilder til billedteksterne

Jens Ole Christensen: Krigsmuseet og den kolde krig, i Peer Henrik Hansen & Martin Jespersen (red.): Kold krig på museum – Historier om kanoner, spioner og hverdagsliv, s. 64-79, Rudkøbing: Langelands Museum 2019.

Ole Drostrup: Panservåbnet i Danmark 1918-1998, København: Tøjhusmuseet 1999.

Danish Army Vehicles hjemmeside

Jydske Dragonregiment: Pansrede køretøjer fra 1945, 2. udgave, april 2008.

© Jens Perch Nielsen og koldkrig-online.dk 2016