Fyrskibet Gedser Rev

Fyrskibet Gedser Rev (Fyrskib XVII) var fyrskib fra 1895–1972.

Under Den Kolde Krig spillede fyrskibet en særlig rolle i Søværnets farvandsovervågning, fordi det lå ved indsejlingen til den vigtige transitrute T (tango) fra Østersøen gennem Storebælt til Kattegat og Skagerrak. Fyrskibet rapporterede løbende sine observationer af skibe fra Warszawa-pagten via Marinestation Gedser til Langelands Marinedistrikt på Langelandsfortet, som sendte observationerne videre til Søværnets Operative Kommando (SOK) i Aarhus. Desuden blev skibene fotograferet til brug for Forsvarets Efterretningstjeneste.

Fyrskibet var samtidig placeret midt mellem DDR og Danmark. Derfor var fyrskibet målet for mange af de østtyskere, der flygtede over Østersøen på grund af Berlinmuren. Da man var klar over, at DDR fulgte med i kommunikationen fra fyrskibet, sendte det beskeden “fyrskibet mangler vand”, når østtyske flygtninge skulle bringes i land fra fyrskibet. Læs mere i bogen “Flugtrute Østersøen”.

Det 35,5 m lange fyrskib XVII på 196,96 BRT blev bygget på N.F. Hansens Værft i Odense i 1895. Skroget er af egetræ og dannebrogsfarvet ligesom de øvrige danske fyrskibe. I 1921 fik fyrskibet egen fremdrivningsmotor på 146 hk af mærket Vølund. Fyrskibet var i begyndelsen placeret på Lappegrunden 2 km nordvest for Helsingør, og i 1921 blev det placeret på positionen Gedser Rev. Under Anden Verdenskrig forlangte den tyske værnemagt fyrskibet fjernet fra denne position på grund af risikoen ved en nærliggende minespærring, men i slutningen af 1945 vendte det tilbage til Gedser Rev.

Besætningen var på 7 mand: En skipper, en telegrafist, en tømmermand, en kok og tre matroser. Arbejdet var organiseret i to skiftehold, som hver havde en måneds tjeneste om bord og en måned fri. Ud over opgaverne som blinkfyr, tågesirene og udkigsstation foretog fyrskibet meteorologiske, klimatologiske og hydrologiske observationer.

Fyrskibet blev påsejlet flere gange under sin lange tjenestetid. Den mest alvorlige hændelse indtraf i 1954, hvor skibet blev påsejlet fra bagbords side og sank på få minutter. Matrosen, der havde vagt og stod på udkik, nåede at varsko den øvrige besætning, der alle blev reddet. Uheldigvis blev matrosen selv slynget over bord under kollisionen og druknede. Efter ulykken blev fyrskibet bjerget, istandsat og genanvendt ved Gedser Rev.

Fyrskibet blev taget ud af tjeneste i 1972 og oplagt på Flådestation Holmen. Senere blev fyrskibet flyttet til Nyhavn i København, hvor det lå i mange år. I maj 2018 blev fyrskibet sejlet til Helsingør Havn, hvor det har fået fast plads som museumsskib i M/S Museet for Søfart.

Kilder og litteratur

Jesper Clemmensen: Flugtrute Østersøen – historien om “den usynlige mur” mellem DDR og Danmark under den kolde krig, København: Gyldendal 2012.

Ove Hermansen: Danmarks fyrtårne og fyrskibe – Beskrivelse og historie fra 1560 til i dag, 2. udgave, Værløse: Billesø & Baltzer 2011.

Nationalmuseets informationstavle om fyrskibet og www.natmus.dk

www.horns-rev.dk

© Jens Perch Nielsen og koldkrig-online.dk 2018