Jægerkorpset

Jægerkorpset (JGK) er Hærens specialoperationsstyrke, der er uddannet til at varetage særligt krævende opgaver på land, bl.a. med indsættelse fra luften ved faldskærmsudspring eller nedfiring fra en helikopter. Opgaverne omfatter skjult opklaring samt angreb og sabotage langt inde bag fjendens linjer, guerilla-operationer, præcisionsskydning og bekæmpelse af terrorisme. Jægerkorpset er en del af det danske antiterrorberedskab sammen med Politiets Aktionsstyrke og Frømandskorpset.

Jægerkorpset blev oprettet den 1. november 1961 med forbillede i det britiske Special Air Service (SAS), efter at et par danske officerer havde gennemgået den amerikanske Ranger-uddannelse og bagefter suppleret deres viden ved at deltage i SAS’ kurser1. Korpset er stationeret på Flyvestation Aalborg og organiseret i en operativ del med et antal patruljer samt en kursusafdeling og en administrationsafdeling2.

Jægerkorpset består i dag af ca. 150 ansatte, hvoraf ca. 90 har en baggrund som jæger. Omkring 150 personer søger hvert år om at komme på Jægerkorpsets aspirantkursus. Fem til otte gennemfører kurset og bliver optaget i korpset. Uddannelsen består bl.a. af undervisning i faldskærmsudspring, herunder udspring fra stor højde med særligt iltudstyr.

Jægerkorpset anvender en anden uniform end resten af Hæren og bærer som den eneste danske militærenhed den bordeauxfarvede baret, der er den internationalt anerkendte farve for faldskærmsenheder.

Efter Den Kolde Krig har jægersoldaterne bl.a. været i aktion i Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Afghanistan og Irak.

Den 1. juli 2015 blev Jægerkorpset sammen med Frømandskorpset underlagt Specialoperationskommandoen (SOKOM).

Kilder og litteratur

Niels-Birger Danielsen: Den udholdende forpost – Interview med oberstløjtnant Jens Mandøe om Jægerkorpset under den kolde krig, artikel på forsvarshistorien.dk 2023.

Mike Ryan, Chris Mann & Alexander Stilwell: Verdens Specialstyrker – taktik, historie, strategi, våben, København: Aschehoug 2003.

Jacob Skaarenborg: Danske Specialstyrker, 2. reviderede oplag, København: Tøjhusmuseet 1994.

Noter

1. Skaarenborg (1994: 30).
2. Skaarenborg (1994: 40).

© Jens Perch Nielsen og koldkrig-online.dk 2023