Radarbunkeren i Thyborøn

Radarbunkeren i Thyborøn fungerede som kommandostation for Marinehjemmeværnets Flotille 122 i Thyborøn fra 1991 til 2014. Herefter blev den overtaget af Maritimhistorisk Selskab i Thyborøn, der har indrettet den som museum om Marinehjemmeværnets historie under Den Kolde Krig.

Bunkeren på 206 kvm blev bygget i 1944 som en del af den tyske Atlantvold. I 1982 blev hjemmeværnsflotille 122 (HVF 122) i Thyborøn udrustet med en radarstation. Samtidig manglede flotillen en kommandostation, som var mere sikker og billigere at leje end de lokaler i byen, flotillen hidtil havde benyttet. I 1987 gik flotillen derfor i gang med at tømme den gamle bunker for sand og indrette den med radar- og kommunikationsudstyr. Den 21. juni 1991 blev radarbunkeren indviet som kommandostation af kontreadmiral K.E.J. Borck.

Bunkeren ligger tæt på Thyborøn Kanalen og har et særligt udkigstårn, så man kunne overvåge sejladsen i kanalen. Desuden havde kommandostationen to kystudkigsstationer i Bovbjerg Fyr og Nr. Lyngvig Fyr. Flotillens opgaver var bl.a. farvandovervågning, anløbskontrol i Thyborøn Havn og søredning i Limfjorden.

Efter at bunkeren blev udfaset af Marinehjemmeværnet i 2014, har en bunkergruppe under Maritimhistorisk Selskab i Thyborøn arbejdet på at indrette den som museum om Den Kolde Krig. I sommeren 2017 blev bunkeren åbnet for omvisninger i samarbejde med Kystcentret i Thyborøn. Der er bl.a. en udstilling om Marinehjemmeværnets samarbejde med Søværnets Operative Kommando (SOK) og en udstilling af elektronisk udstyr fra Sovjetunionen og DDR.

Bunkeren drives af Maritimhistorisk Selskab i Thyborøn, som også er støtteforening for byens Sea War Museum om søkrigen under Første Verdenskrig.

Kilder og litteratur

Folkebladet Lemvig 5. juli 2017

Knudsen, Jan Aarslev: Flotille 122 Thyborøns Historie

Wisby, Jacob & Helle Kolding: Marinehjemmeværnet 50 år 1952-2002, Viborg: Wisby & Wilkens 2002.

© Jens Perch Nielsen og koldkrig-online.dk 2017