Marinestation Gedser

Marinestation Gedser (MAS GED) ligger på Gedser Odde, Danmarks sydligste punkt. Herfra er der gode muligheder for at overvåge skibstrafikken i den vestlige del af Østersøen, og den tyske værnemagt byggede derfor allerede i 1941 et kystbatteri med en radarstation og en observationspost på stedet.

I 1947 begyndte Søværnet byggeriet af en ny marinestation i Gedser, og den 27. marts 1948 kunne Marinestation Gedser officielt tages i brug. Marinestationen bestod på det tidspunkt af en ny hovedbygning i røde mursten med tegltag, som rummede indkvartering, kontorer og køkken.

Under Den Kolde Krig spillede Marinestation Gedser sammen med fyrskibet Gedser Rev en særlig rolle i Søværnets farvandsovervågning, fordi de var placeret ved indsejlingen til den vigtige transitrute T (tango), som de store skibe følger fra Østersøen gennem Storebælt til Kattegat og Skagerrak. Besætningen på fyrskibet kunne sammen med radargasterne på marinestationen konstant overvåge orlogs- og handelsskibene fra Warszawa-pagten på deres vej gennem sejlrenden i Østersøen1. Marinestation Gedser rapporterede løbende disse observationer til Langelands Marinedistrikt på Langelandsfortet, som sendte dem videre til Søværnets Operative Kommando (SOK) i Aarhus.

Marinestation Gedser spillede også en vigtig rolle som kommandocenter for redningsaktioner i området og for opsamlingen af flygtninge fra Østtyskland. Den havde et tæt samarbejde med den vesttyske marines radarstation i Staberhuk på øen Femern, som overvågede det samme område i Østersøen.

De første radarer på marinestationen havde en begrænset rækkevidde og præcision, og de blev senere udskiftet med mere moderne typer. Omkring 1960 kom en ny radar til, og for at give den større rækkevidde blev den opstillet på et 30 m højt betontårn, som blev et markant og meget synligt vartegn for marinestationen.

I 1967 var besætningen vokset ud af den gamle bygning, og samtidig havde soldaternes krav til beboelse ændret sig. Marinestationen fik derfor en ny bygning til indkvartering. Bygningen blev opført i gule mursten efter forsvarets nye ”kollegieprincip” med større, lysere og mere åbne arealer, der var mere attraktive for både værnepligtige og kontraktansatte. Samtidig fik marinestationen en 700 kvm stor atomsikret bunker i kælderen under den nye bygning med et nyt operationsrum2.

Udviklingen i radarteknologien betød, at Marinestation Gedser blev overflødig efter år 2000. I 2007 rev forsvaret det høje radartårn ned, fordi det var ved at styrte i havet, og i 2011 blev den røde bygning også revet ned. Tilbage er gulstensbygningen fra 1967. Den blev i 2013 som led i et byfornyelsesprojekt i Gedser indrettet til formidling af området og med lokaler til møder og arrangementer. En lokal forening ”Bevar Gedser Odde” arbejder for at bevare marinestationen for eftertiden, men bygningens fremtid er usikker, når Guldborgsund Kommunes aftale om at leje marinestationen udløber i 2023. Uden kystsikring vil havet gradvist underminere bygningen.

Læs mere på Guldborgsundhallernes hjemmeside.

TV2 Øst video om Marinestation Gedser og bunkeren.

Noter

1. Udkigsposten på Hyllekrog Fyr, som står på sydspidsen af Lolland, rapporterede også til Marinestation Gedser.
2. TV2 Øst 28. november 2017.

© Jens Perch Nielsen og koldkrig-online.dk 2020