Masnedø Fort og Minedepot

Masnedø Fortet ved Vordingborg blev opført i årerne 1912–15 som led i forsvaret af Sjælland og København. Det skulle sammen med Borgsted Batteri og Hårbølle Skanse på Møn forsvare Storstrømmen og Grønsund. Fortet var bemandet med op til 300 soldater under Første Verdenskrig og bidrog til det danske neutralitetsforsvar, dog uden at komme i brug. Til gengæld blev fortet angrebet den 9. april 1940 af tyske faldskærmssoldater for at tyskerne kunne få kontrollen over den nærliggende Storstrømsbro. Under besættelsen overtog tyskerne fortet.

Efter Anden Verdenskrig blev fortet i 1948 ombygget af Søværnet til at fungere som depot og værksted for søminer. I 1952 blev det officielt Minedepot Masnedø. Dette medførte bl.a., at der blev opsat kranskinner i fortet til transport af minerne fra de tidligere mandskabsrum og ud gennem kraftige jerndøre til fortets forplads. Desuden blev der anlagt 20 mm antiluftskytsstillinger og opført nye bygninger til generatoranlæg mv. på fortets område. Minedepotet var bemandet med et mindre vagthold, som kunne suppleres med mandskab fra Vordingborg Kaserne.

Minerne fra depotet blev kørt med lastbil til udskibning i den nærliggende tidligere færgehavn på Masnedø. Søværnet havde i begyndelsen af 1950’erne planer om at anlægge en fremskudt base for motortorpedobådene på Masnedø, men planerne blev ikke realiseret. I stedet brugte motortorpedobådene ofte den tidligere færgehavn som midlertidig base for deres operationer i Grønsund-området. Skibene blev her understøttet af Søværnets mobile base MOBA1.

Fortet udtrådte endeligt af det militære beredskab i 1973 ved nedlæggelsen af minedepotet. Efter minedepotets flytning blev fortet i 1974 overdraget til Vordingborg Kommune og i 1976–77 udlejet til Hjemmeværnet, der byggede nogle af bygningerne om til en hjemmeværnsgård.

I 1995 blev Masnedø Fort fredet som nationalt fortidsminde på lige fod med Gåsetårnet og ruinerne af Vordingborg Slot. Bygningerne anvendes stadig som hjemmeværnsgård samt til kunstudstillinger og rockkoncerter. Desuden arrangerer Danmarks Borgcenter i Vordingborg lejlighedsvis guidede ture på fortet og i det tidligere minedepot.

Kilder og litteratur

Oplysninger fra Steen Drews (guide).

Bogason, Peter (2016): Søværnet under den kolde krig – Politik, strategi og taktik, København: Snorres Forlag 2016.

Linnemann, Finn & Tom Wismann (2020): Det danske søminevåben 1862-2020: Historie, Teknik, Miner, Politik, Skibe, Snekkersten: Steel & Stone Publishing og Marinehistorisk Selskab 2020.

www.danmarksborgcenter.dk

www.masnedoefort.dk

www.vestvolden.info

Noter

1. Bogason (2016: 74).

© Jens Perch Nielsen og koldkrig-online.dk 2018