Søværnets skoler

Under Den Kolde Krig havde Søværnet flere skoler for personellets grundlæggende uddannelse (hovedskoler):

 • Søværnets Eksercerskole (SES): Oprettet 1945 og beliggende i Arresødal Lejren, fra 1958 i Auderød ved Frederiksværk. Fra 1991 benævnt Søværnets Grundskole (SGS). Fra 2008 beliggende i Frederikshavn og sammenlagt med Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole under det nye navn Søværnets Sergent- og Grundskole (SSG).
 • Søværnets Konstabelskole (SKS): 1946-1996, tidligere benævnt Søværnets Mathskole. Beliggende på Holmen (Margretheholm).
 • Søværnets Officersskole (SOS): Oprettet 1701 (verdens ældste sømilitære officersskole). Fra 1869-1939 beliggende i Nyboder og fra 1939-2018 beliggende på Holmen (Nyholm). Husede indtil 1966 også Søværnets Reserveofficersskole (SRS). Skolen hører i dag under Forsvarsakademiet på Svanemøllen Kaserne.
 • Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole (SRS): Fra 1953 beliggende på Holmen (Margretheholm) og benævnt Søværnets Sergent- og Korporalskole (SSS). Fra 1966 beliggende i Frederikshavn og sammenlagt med Søværnets Reserveofficersskole under det nye navn Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole (SRS). Fra 2008 sammenlagt med Søværnets Grundskole under navnet Søværnets Sergent- og Grundskole (SSG).
 • Søværnets Specialofficersskole: 1962-1969, indtil 1962 benævnt Søværnets Fenrikskole. Beliggende på Holmen (Nyholm) og i 1969 slået sammen med Søværnets Officersskole (SOS).

Desuden havde Søværnet en række specialskoler, bl.a.:

 • Frømandskorpsets elevuddannelse: Oprettet 1957. Beliggende på Kongsøre.
 • Søværnets Artilleriskole (ASO – Artilleriskolen Sjællands Odde): Oprettet 1951. Beliggende på Gniben, Sjællands Odde. Skolen blev i 2006 en del af Søværnets Våbenkursus. I dag benævnt Center for Våben (VBC).
 • Søværnets Dykkerskole: Beliggende på Holmen. I dag benævnt Center for Dykning (DYC).
 • Søværnets Fjernkendingsskole (FKS): Beliggende på Holmen. Skolen blev senere en del af Søværnets Taktikskole og underlagt Søværnets Kampinformationsskole (AIS) i Frederikshavn.
 • Søværnets Havariskole: Oprettet 1959 og beliggende på Holmen (Margretheholm). Fra 1970 benævnt Søværnets Havarikursus, underlagt Søværnets Teknikskole og beliggende i Hvims nord for Frederikshavn. I dag benævnt Center for Skibssikkerhed (SIC).
 • Søværnets Kampinformationsskole (AIS – Action Information School): Oprettet 1953 på Holmen (Margretheholm). En del af Søværnets Taktikskole. Fra 1972 beliggende i Frederikshavn. I dag benævnt Center for Taktik (TAC). Har siden 1960’erne været bindeleddet mellem den nationale doktrinudvikling og NATOs Maritime Working Groups.
 • Søværnets Radarskole (RDS): Undervisning i radarteknik begyndte efter 2. Verdenskrig. Skolen blev oprettet som selvstændig skole i 1963. Beliggende på Holmen (Margretheholm). Senere en del af Søværnets Taktikskole og underlagt Søværnets Kampinformationsskole (AIS) i Frederikshavn.
 • Søværnets Signalskole (SIS): Det første telegrafkursus blev oprettet i 1903. Skolen blev oprettet som selvstændig skole beliggende på Holmen i 1953. I 1970 blev den underlagt Søværnets Taktikskole under den nye betegnelse Søværnets Kommunikationskursus. Senere underlagt Søværnets Kampinformationsskole (AIS) i Frederikshavn.
 • Søværnets Sonarskole: Beliggende på Holmen. Skolen blev senere en del af Søværnets Taktikskole og underlagt Søværnets Kampinformationsskole (AIS) i Frederikshavn.
 • Søværnets Teknikskole: 1970-2005, derefter Søværnets Specialskole. Beliggende på Holmen. Omfattede bl.a. kurser i ABCD, maskinteknik, el-teknik og elektronik. Senere benævnt Center for Teknik (TEC) og Center for Sømilitær Teknologi (CST).
 • Søværnets Våbenskole: 1970-2005, derefter Søværnets Specialskole. Beliggende på Holmen. Omfattende bl.a. kurser i artilleri, miner, antiubåd og torpedoer. I dag benævnt Center for Våben (VBC) og beliggende på Sjællands Odde.

Søværnets Sergent- og Grundskole og Søværnets Specialskole er i dag sammenlagt og blevet til Søværnets Skole (SSK).

© Jens Perch Nielsen og koldkrig-online.dk 2018