Den Kolde Krig på skoleskemaet

Forfatterne Karsten Pedersen og Poul Holt Pedersen har omskrevet og forkortet deres bog om ‘Danmarks dybeste hemmelighed’ til en undervisningsbog: ‘Den Kolde Krig & REGAN VEST’. Bogen retter sig mod de ældste elever i folkeskolen og gymnasiet, og den er skrevet i samarbejde med to skolelærere med erfaring i historiefaget, Lars Allan Haakonsen og Henning Brinckmann.

Undervisningsbogen formidler på fornemste vis historien om regeringsanlægget REGAN Vest og får den koblet til de vigtigste begivenheder under Den Kolde Krig. Med afsæt i dannelsen af Sovjetunionen efter den russiske revolution skildrer den, hvordan modsætningerne mellem de allierede sejrherrer voksede efter Anden Verdenskrig, sådan at Europa blev delt mellem Øst og Vest. Det ideologiske opgør mellem det kommunistiske Sovjetunionen og de vestlige demokratier, som var kernen i Den Kolde Krig, fremstår tydeligt for læseren.

Vi får også historien om Cubakrisen i 1962, som gennemgås dag for dag og bliver uddybet i de undervisningsopgaver, der er udgivet i tilknytning til bogen på reganvest.dk.

Set i forhold til Danmark har ‘Den Kolde Krig & REGAN VEST’ naturligt nok mest fokus på totalforsvaret og det civile beredskab som en vigtig forudsætning for opførelsen af REGAN Vest. Kapitlerne om indretningen og den planlagte brug af REGAN Vest er blandt bogens bedste, og vi kan næsten mærke, hvordan det ville have været at skulle arbejde i bunkeren under en atomkrig. Nogle embedsmænd og officerer fik “bunkerkuller”, og præsten og psykiateren ville have spillet en vigtig rolle i REGAN Vest.

Bogen gør ikke så meget ud af de militære forhold og debatten om atomvåben i 1980’erne. Men den er samlet set en glimrende introduktion til Den Kolde Krig. Nem at gå til og meget indbydende med mange billeder. Alt i alt et godt eksempel på, at formidlingen af historien om Den Kolde Krig til de unge generationer er kommet meget i fokus i de senere år.

‘Den Kolde Krig & REGAN VEST’ er en oplagt gaveidé for forældre og bedsteforældre, som gerne vil give de unge et indblik i en tid, de sikkert selv kan huske. Den er et godt udgangspunkt for en dialog mellem unge og ældre om de mange dilemmaer og den frygt for atomvåben, der prægede Den Kolde Krig.

Bogen kan købes her.

© Jens Perch Nielsen og koldkrig-online.dk 2019