Hemmelige atomsikrede regeringsbunkere

Forfatterne Karsten Hvam Pedersen og Poul Holt Pedersen har udgivet deres bog fra 2014 om ‘Danmarks dybeste hemmelighed – REGAN VEST – regeringens og kongehusets atombunker’ i en ny fjerde udgave, som også er udkommet i en engelsk udgave.

Bogen er bl.a. baseret på en lang række interviews med centrale personer, som har arbejdet i og omkring REGAN Vest og det civile beredskab i Danmark. I den nye udgave er flere spændende interviews kommet til, bl.a. et interview med Michael Elmquist, som havde flere ledende poster i planlægningen af Danmarks og NATO’s civilforsvar under Den Kolde Krig. Ifølge bogen fulgte det danske civile beredskab i høj grad NATO’s anbefalinger på området.

De mange interviews gør bogen levende og nærværende, men enkeltpersoners erindringer og beretninger kan naturligvis også være en usikker kilde, ikke mindst i et koldkrigsunivers. Læseren må selv afgøre, om der slipper en anekdote eller to med i bogen.

Bogens styrke er kapitlerne om bygningen og brugen af REGAN Vest, hvor forfatterne virkelig er på hjemmebane. Bogen er fyldt med illustrationer og indeholder i den engelske udgave også en beskrivelse af tilsvarende udenlandske regeringsbunkere, bl.a. i USA, Canada, Norge, Vesttyskland og Storbritannien. Alle disse bunkere var bygget til en atomkrig og derfor spændende at sammenligne med de danske regeringsanlæg.

Bogen er knap så overbevisende, når det gælder fremstillingen af, hvordan regeringens krisestyring skulle foregå i spændingsperioden op til udbruddet af en krig. Her bidrager bogen med ny viden om NATO’s øvelser i krisestyring, men den ser desværre helt bort fra fremstillingen af emnet i faghistoriske værker som ”Dansk Udenrigspolitiks Historie” og Gads koldkrigsleksikon. Derfor mangler vi stadig en nærmere udforskning af, hvordan planlægningen af den danske krisestyring udviklede sig i 1960’erne og 1970’erne i takt med udviklingen af USA’s og NATO’s ”Flexible Response” strategi.

Det var Statsministeriets udenrigs- og sikkerhedspolitiske rådgiver Henning Gottlieb, der er i 2001 afslørede eksistensen af de to regeringsanlæg ’Regan I’ i Nordsjælland og ’Regan II’ i Nørrejylland. Gottlieb havde siden 1975 spillet rollen som statsminister ved de årlige NATO-øvelser i krisestyring på regeringsniveau, og han understregede i sine erindringer ’I Kronens tjeneste’, at han ikke var enig i tanken om en tidlig udflytning fra København til de to regeringsanlæg. Udflytningen til regeringsanlæggene skulle først ske på det tidspunkt, hvor den sikkerhedspolitiske krisestyring slog fejl, og hvor krigen derfor reelt var brudt ud.

Ifølge den nye bog skete udflytningen fra Udenrigsministeriets krisestyringscenter i København til de to regeringsanlæg således typisk i de sidste 3-4 dage af de 8-14 dage lange NATO-øvelser i krisestyring. Bogen gennemgår i et kapitel, hvordan disse øvelser faldt sted, både på nationalt og NATO-plan.

Alt i alt har Karsten Hvam Pedersen og Poul Holt Pedersen bidraget med endnu spændende bog om de danske regeringsanlæg og deres funktion i den danske civile beredskabsplanlægning. REGAN Vest åbnede som museum i 2023, og vi vil i de kommende år kunne se frem til mere forskning om dette vigtige anlæg. Historien om de to regeringsanlæg REGAN Vest og REGAN Øst udvikler sig hele tiden.

© Jens Perch Nielsen og koldkrig-online.dk 2024